Pages

Thursday, April 16, 2015

Tatted square with ornament. Vierkant van frivolité met ornamentje in het midden.

Lizbeth # 10 Country Side
Finding pieces to go in your tatting are hard to find, this is just one I had still lying about. The pattern is Woodland Medallion by Robin Perfetti. The pattern can be found here. She made the square with Lizbeth size 20. I made it with size 10, so my ornament is almost twice as big (30 mm). It is a relaxed pattern you can make in one go.

Het valt niet mee ornamentjes te vinden die in je frivolité werk passen. Deze had ik toevallig nog. Het patroon heet Woodland Medallion en is gemaakt door Robin Perfetti. Het patroon kun je hier vinden. Zij gebruikte Lizbeth garen # 20, ik daarentegen # 10. Dus is mijn ornamentje bijna 2 x zo groot (30 mm). Het is een niet moeilijk patroon dat in één keer gemaakt kan worden.

Monday, April 6, 2015

A not so easy tatted square motif. Een niet eenvoudig vierkant van frivolitéthread Lizbeth 124 (Spring Garden)  #10
From the book 'Tatting together square motifs' a square designed by Iris Niebach. It is a nice design you can tat in one go. But you have to keep your wits about, because it is not an easy motif to make. I am not sure I did everything completely right.

Uit het boekje 'Tatting together square motifs' een vierkant dat door Iris Niebach is ontworpen. Het is een mooi ontwerp dat je in één ronde kunt maken. Maar je moet er wel je aandacht bij houden, want het is beslist geen makkelijk motief. Ben er niet helemaal zeker van dat ik alles wel goed heb gedaan.

Tuesday, February 24, 2015

Handbound books in The Hague. Handgebonden boeken in Den Haag.

 Finally travelled to The Hague to see the exhibition for myself. It is really surprising how 32 people all have a different outcome when they bind the same book. I enjoyed it very much to see them all together.

Eindelijk naar Den Haag geweest om de tentoonstelling Handgemaakte boeken te zien met Willem Elsschot's Villa des Roses. Het is verrassend de verschillende interpretaties van 32 mensen te zien als zij allen hetzelfde boek onder handen nemen. Ik vond het erg leuk ze allemaal naast elkaar te zien.
 The exhibition is here.

De tentoonstelling is hier te vinden.

Sunday, February 15, 2015

Little book with Indian paper. Boekje met omslag van Indiaas papier.

15,5 x 10 cm. (approx. 6"x 4")
Got some lovely paper from my son who visited India. I combined the purple paper with orange linen to give it a real Indian feel.

Kreeg heel mooi Indiaas papier van mijn zoon die onlangs India bezocht. Ik combineerde het paarse papier met oranje boekbinderslinnen om het Indiase sfeertje goed te laten uitkomen.

Book exhibtion in The Hague until 15th of March!

Boekententoonstelling in Den Haag tot 15 maart!

Sunday, February 8, 2015

Fashion illustration inspired water color. Aquarel geïnspireerd op mode illustratie.


In the Hague is a fantastic exhibition called Romantische Mode (Romantic Fashion)  Mr Darcy meets Eline Vere. I was inspired to make this water color of an empire dress. If you happen to be in The Hague go and see it in the Gemeente Museum. And while you are there, don't forget to go to the book exhibition with all the different bindings of Villa des Roses at the Centrale Bibliotheek.

In Den Haag is tot en met 22 maart de tentoonstelling Romantische Mode, Mr Darcy meets Eline Vere te zien in het Gemeente Museum. Echt een aanrader! Het inspireerde mij tot het maken van deze aquarel van een empire jurk. En als je dan toch in Den Haag bent, dan bezoek je toch ook even de Centrale Bibliotheek op het Spui waar nu alle gebonden exx. liggen van Villa des Roses, waaronder het mijne.

Sunday, February 1, 2015

Catalogue Book Exhibition The Hague. Catalogus Boekententoonstelling in Den Haag


The Book Exhibition in The Hague (see my previous post) in which I participate will open tomorrow in the Centrale Bibliotheek. The Ambachhuys printed a catalogue of all the books on a couple of A4 papers, one can fold into a little booklet. Above you see how I put it into a folder. My book is the one under left on the cover. From tomorrow the books will be on show in the Centrale Bibliotheek until 15th of March.

De boekententoonstelling in Den Haag waar ook mijn exemplaar van Villa des Roses ligt (zie mijn vorige bericht) opent morgen in de Centrale Bibliotheek in Den Haag en zal duren tot 15 maart. Het Ambachthuys heeft een overzicht van alle exemplaren op een paar A4 vellen afgedrukt die tot een klein boekje konden worden gevouwen. Mijn boek staat linksonder op de omslag. 
Je ziet hier hoe ik er een boekje van heb gemaakt.


Saturday, January 17, 2015

Book Exhibition Handbound Books in the Ambachthuys in The Hague. Tentoonstelling handgebonden boeken in het Ambachthuys in Den Haag.

In The Hague is at this moment an exposition of handbound books until 15th of March 2015. First at the Ambachthuys, and from February 2 at the Centrale Bibliotheek, Spui 68, The Hague.
The content of all the books is the novel Villa des Roses by Willem Elsschot. A wonderful dark story about the inhabitants of a boarding house in Paris called Villa des Roses, in the beginning of the 20th century. I decided to make a coptic binding with colorful knotwork on the back. 

Op dit moment is in Den Haag de tentoonstelling te zien BANDENmetKUNST Ambachtelijk Gebonden Boeken in het Ambachthuys. Tot eind januari, daarna gaat de tentoonstelling vanaf 2 februari tot 15 maart naar de Centrale Bibliotheek aan het Spui 68 in Den Haag. Meer informatie over handboekbinden? Kijk hier!
Alle tentoongestelde banden bevatten dezelfde roman: Villa des Roses van Willem Elsschot. Een prachtig inktzwart verhaal over de bewoners van een naargeestig pension in Parijs in de beginjaren van de twintigste eeuw. 
Ik heb er een koptische binding van gemaakt met kleurig knoopwerk op de rug.

For the cover I painted paper with acrylic paint and added a handcut rose stencil design. Voor de omslag verfde ik het papier met acrylverf en stencilde er  het handgesneden roosmotief vervolgens op.

A coptic binding. Een koptische binding.

I made colorful knot work with cotton thread on the coptic binding. Met gekleurd katoenen garen maakte ik cordon knoopwerk op de rug van de koptische binding. 

I sew textile roses on the back. The roses were decorated with a little black paint and a bit of glitter. Ik heb stoffen roosjes op de rug genaaid, die ik had bewerkt met een beetje zwarte verf en wat glitters.


The skull is a brad, also painted with some black paint and I added glitter to the eye holes. Het doodshoofdje is een brad die ook bewerkt is met een beetje zwarte verf en in de ogen een beetje glitter.
Saturday, December 13, 2014

Book review on drawing fairies, part 3 (final part). Boekrecensie over elfen tekenen, deel 3 (slot).

3D illustration, manipulated with the computer
This is the last part of the series book reviews on drawing fairies. Want to see part 1 and part 2? Click the links.

Dit is het laatste deel van de serie recensies van boeken over elfen tekenen. Hier zijn de links van deel 1 en deel 2.

1. Watercolour fairies. A step-by-step guide to painting fairies.
 This title has a short but very practical introduction to the technique of watercolours followed by 5 chapters on different kinds of fairies. Each of these parts has one or two projects with step by step explanations by different artists on how to draw and paint these. What I like about this book is the enormous amount of examples from very different artists. All sorts of styles are shown.

1. Elfen in aquarel. Een geïllustreerd instructieboek voor het tekenen en schilderen van elfen, pixies, gnomen en andere magische wezens. 
Dit boek geeft een korte maar zeer praktische inleiding in de techniek van aquarel. Vervolgens zijn er 5 delen waarin de verschillende soorten elfen aan bod komen met ieder één of twee projecten met stap voor stap uitleg van steeds wisselende kunstenaars om na te schilderen. Wat leuk is aan dit boek is de zeer grote verscheidenheid van kunstenaars en stijlen die getoond wordt.

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman.
Again a short introduction about technique with also some advice on how to draw fairies. The main part of the book though are the 12 projects with step by step details how to paint them with watercolours.
The drawings are easy to scan and enlarge on the computer before you copy them on watercolour paper. If you take your time the results are very satisfying. I learnt a lot from this small book (64 pages)!

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman. (geen ned. vertaling)
Hier weer een korte inleiding over de techniek met bovendien wat over het tekenen zelf. Maar het voornaamste deel van het boek bestaat uit de 12 projecten met stap voor stap uitleg hoe die met aquarelverf uit te voeren. De tekeningen zijn eenvoudig te scannen en te vergroten op de computer alvorens ze op aquarelpapier over te brengen. Als je rustig de tijd neemt krijg je verbluffend goede resultaten met dit kleine boekje (64 pagina's).

3.Fairy Art Studio.
This book is different from all the other titles I mentioned before, because for this one you need your computer. Besides this title is meant for children. A cd-rom is included. I liked it though for it is quite easy to use with a computer and I learnt a bit about working with Photoshop Elements. The drawing part with the cd-rom is very easy, also for children. The working with Photoshop is not so easy and children definitely willneed some help with the colouring and composition of the final work.
If you want to draw in the traditional way you will find some inspiration here.

3.Digitaal elfen tekenen.
Deze titel hoort niet bij de voorgaande titels in die zin dat je hier een computer nodig hebt. Bovendien is dit boekje voor kinderen bedoeld. Er zit een cd-rom bij. Ik vond het desalniettemin best leuk omdat het heel makkelijk is om er elfen mee te tekenen op de computer en ik leerde bovendien een beetje met Photoshop Elements te werken. Voor kinderen is de cd-rom goed te doen, maar bij het werken met Photoshop hebben ze beslist hulp nodig, dan gaat het om het inkleuren en het maken van de uiteindelijke compositie.
Als je liever gewoon tekent, doe je met dit boekje ook nog inspiratie op.

Saturday, December 6, 2014

Three tatted squares. Drie vierkante motieven van frivolité.

With connecting these motifs the pattern becomes more solid.

Still working my way through the little book with squares by a Danish tatting group teached by Iris Niebach.
Most of the patterns are very satisfying to tat. And they are all made in one go with two shuttles. I used thread  #10.

Langzaam werk ik door het boekje met vierkanten ontworpen door een Deense frivolitégroep onder leiding van Iris Niebach. De meeste patronen zijn erg prettig om te maken. Bovendien worden ze in één ronde gemaakt met twee spoeltjes. Ik heb garen #10 gebruikt.

A very lovely pattern, but you have to concentrate with the connections!

Not very complicated, but a nice result.

Saturday, November 22, 2014

Book review on drawing fairies, part 2. Boekrecensie over elfen tekenen, deel 2.

Published by impact-books
The series Dreamscapes by Stephanie Pui-Mun Law are a lot more than books on drawing fairies. She shows all sorts of subjects from the magical world, such as fairies, mermaids, angels, witches and a big variety of magical animals e.g. unicorns, dragons, phoenix etc.
I love to look through these books for they help me get ideas and to dream about being able to paint like her. It is all about watercolor. Each book has step by step exercises and step by step very elaborate paintings to follow.
There are some smaller parts how to draw particulair subjects, but that is not the main subject of these books. It is a pity that the first 28 pages in all three volumes are practically the same, these pages treat the water color basics.
In my experience the bigger paintings are not so easy to copy, Stephanie uses lots of colors and gives very precise directions, but her masterpieces are for better artists than me. Nevertheless I love to page through her books and I find that taking a small part of one of her paintings and try to copy that is a much more satisfying exercise.
For part 1 in this series look here

De driedelige serie Dreamscapes van Stephanie Pui-Mun Law behandelt veel meer dan elfen tekenen.
Ze laat allerlei soorten onderwerpen uit het magische rijk de revue passeren, zoals elfen, meerminnen, engelen, heksen en een groot aantal fabeldieren bijv. eenhoorns, draken, de phoenix enz.
Ik vind het heerlijk om deze boeken door te bladeren om op ideeën te komen en ervan te dromen ooit zo goed te kunnen tekenen. Ze behandelt uitsluitend de aquareltechniek. Elke deel heeft stap voor stap oefeningen en bovendien zeer uitgewerkte schilderijen in stap voor stap uitleg.
Er zijn af en toe korte gedeelten met uitleg hoe iets te tekenen, maar dat is niet de hoofdzaak in deze boeken. Ik vind het jammer dat de eerste 28 pagina's in alle delen vrijwel hetzelfde zijn, hier wordt de basis uitgelegd van het werken met aquarelverf.
Mijn ervaring met de uitgebreide schilderijen is dat het heel moeilijk is die echt na te schilderen, Stephanie gebruikt heel veel verschillende kleuren en de beschrijvingen hoe dat toe te passen zijn erg gedetailleerd, hier moet je echt wel flink wat ervaring voor hebben. Desalniettemin vind ik deze boeken een fijn bezit omdat ik ze graag inkijk en ik heb gemerkt dat als ik een klein deel van een schilderij neem en dat kopieer het een veel bevredigender oefening wordt.
Deel 1 van deze serie vind je hier.

Sunday, November 16, 2014

Book review on drawing fairies, part 1. Boekrecensie over elfen tekenen, deel 1.

Above watercolors, under colored pencils
10x15 cm.

There are no courses on drawing fairies, so what to do when you want to learn  how to do that (and who doesn't?).
Luckely there are a lot of books on this subject. When I got interested in fairies I discovered some by accident (in dutch translation and not very costly), so I bought them.
I thought it worthwhile to write down my experience with these titles. On the whole I must say I am very content with them. And I consult them often, I look through them for ideas and to practice.
This first part of my review is about the books by Linda Ravenscroft,  a well known British fairy artist.
What I especially like about her books is the way you can copy drawings and follow the step by step instructions. Copying is not bad! You learn a lot from it.

Er bestaan geen opleidingen elfen tekenen, dus wat doe je als dat is wat je wil (en wie wil dat nou niet?).
Gelukkig bestaan er heel veel boeken over dit onderwerp. Toen ik belangstelling hiervoor kreeg vond ik bij toeval een paar van die boeken in nederlandse vertaling en bovendien heel schappelijk geprijsd, dus ik kocht ze.
Het leek me niet zo gek mijn ervaringen met deze boeken te delen. Over het geheel genomen, moet ik zeggen dat ze heel nuttig zijn gebleken. Ik raadpleeg ze nog vaak en kijk ze door om inspiratie op te doen.
Het eerste deel van mijn recensies gaat over boeken van Linda Ravenscroft, een bekende Britse Elfenkunstenares. Wat ik vooral fijn vind aan haar boeken is de manier waarop ze stap voor stap tekeningen uitlegt die je kunt kopiëren. Kopiëren is overigens niet slecht! Je leert er een hoop van.

How to draw and paint fairies.
In this book all kinds of materials are explained (colored pencils, acrylic paints, water colors, pastels etc.). An important part is reserved on how the draw fairies (bodies, wings, ears etc.). And a lot of step by step fairies you can copy in all different kind of materials earlier mentioned. This was my first book on drawing fairies and I liked it a lot. Now I use it less, for I chose as technique water colors.

Elfen teken- en schildertechnieken. (Ned. vert. Librero)
In dit boek komen verschillende technieken aan de orde (kleurpotloden, acrylverf. aquarel, pastels, enz.) Een belangrijk deel is gereserveerd voor de techniek hoe elfen te tekenen (lichaamsproporties, vleugels, oren enz.) Daarna volgt een gedeelte met stap voor stap uitleg van elfen die je kunt kopieren in  de verschillende technieken die eerder besproken zijn. Dit was mijn eerste boek over dit onderwerp en ik was er heel blij mee. Nu gebruik ik het veel minder omdat ik voornamelijk in aquarel werk en de andere technieken dus minder interessant vind. 

The Fairy Artist's Figure Drawing Bible. 
The emphasis lies on colored pencil and water colors in this very complete course on how to draw fairies. 23 step by step drawings to follow, anatomy, clothes etc. all explained very clearly. This is a book I cannot live without anymore!

De Elfengids. (Ned. vert. Librero)
De nadruk in deze zeer complete gids ligt op kleurpotlood en waterverf. Dit kun je echt wel een cursus elfentekenen noemen. Er staan 23 stap voor stap tekeningen in die je kunt kopiëren, verder elfen-anatomie, kleding, enz. alles heel duidelijk uitgelegd. Dit is een boek dat ik niet meer kan missen.

How to draw & and paint Fairyland.
As the title makes clear, this is a book about the surroundings of fairies and a logical follow up of the title above. For drawing fairies is one thing, they also need a magical background. Different kinds of background elements are descibed, such as trees, flowers, castles in the air, etc. A lovely book to get inspiration, and here too you find step by step practice to follow along.

Het Elfenrijk. (Ned. vert. Librero)
Zoals de titel al zegt gaat het hier om elfenomgevingen en is dus een logisch vervolg op de vorige titel. Elfen tekenen is namelijk één ding, ze hebben ook nog een magische achtergrond nodig. Verschillende achtergrondelementen worden beschreven, bomen, bloemen, luchtkastelen, enz. Een prachtig boek vol inspiratie met bovendien veel stap voor stap oefeningen.

Conclusion: These are good buys (Full color illustrations) if you want to start with drawing fairies. You get inspired and you get results.

Conclusie: Alle drie de boeken ( alle illustraties in kleur) zijn het waard om aan te schaffen, inspirerend en leerzaam.

Saturday, November 8, 2014

Altering a book? Notes On Paper helps you along. Een boek transformeren? Notes On Paper helpt je op weg.

Autumn fairy in watercolor
Altering books is a special way to give form to a project and make art. There are a lot of techniques that can be used and if you start thinking about it, it can be quite overwhelming. On the blog Notes on Paper Julie Kirk started last week with demonstration about how to plan such a project and I must say it is a delight to read what she has to say about altering books. She cuts the project in tiny steps you can follow and so far I really can relate to her ideas.
On my worktable I have now a book to alter, an idea  (theme) and I went through my paper stash to sort papers I am going to use for the altered book. The last bit was not so easy for I save everything I can lay my hands on and the pile for my project is quite high. Too high? And I cannot resist other materials as well such as feathers, lace etc. Well, we'll see, I cannot wait to start. Want to participate? Go here.

Het transformeren van bestaande boeken is een hele speciale manier van een project gestalte geven en tot kunstwerk verheffen. Je kunt eindeloos veel technieken gebruiken en dan bestaat het gevaar dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Op haar blog Notes on Paper geeft Julie Kirk een demonstratie hoe zo'n project aan te pakken. Het is verschrikkelijk leuk om te lezen. Ze deelt het werk in in overzienbare stapjes die je kunt meedoen en tot dusverre maakt het echt een hoop duidelijk.
Op mijn werktafel ligt nu een boek (dat ik ga transformeren), een beschrijving van een idee (thema) en een behoorlijk hoge stapel papier. Misschien zelfs teveel. En ik kon het niet nalaten ook wat andere materialen er bij te leggen, zoals veertjes en kantjes. Meedoen? Ga hierheen.

Saturday, November 1, 2014

Watercolor in my sketchbook. Aquarelleren in mijn schetsboek.

Suzette Noiret uit 'Camera Obscura'
In the park near my home stand the statues of 8 characters from a book situated in our city (Haarlem). It dates from the 19th century and is called Camera Obscura. The writer is best known as Hildebrand which is the pseudonym of Nicolaas Beets. The statues were made by Jan Bronner. For more information about this so-called Hildebrand-Monument go here.
It is my plan to sketch all these statues. I just hope the weather will cooperate.

In het park vlakbij mijn huis staan de beelden van 8 personages uit een boek dat zich hier  in de stad (Haarlem) afspeelt. Dit werk dateert uit de 19de eeuw, Camera Obscura genaamd. De schrijver Nicolaas Beets is vooral bekend  onder zijn pseudoniem Hildebrand. De beelden zijn van Jan Bronner. Voor meer informatie over dit Hildebrand-Monument klik op deze link.
Ik heb me voorgenomen ze allemaal te schetsen. Nu maar hopen dat het weer zo mooi blijft.

Robertus Nurks uit  'Camera Obscura'

Saturday, October 18, 2014

A tatted Halloween. Frivolité met Halloween.


Inspired by Halloween I got myself some orange thread (not the best quality I am sorry to say) and started a scary necklace to wear for the occasion. The golden skull embellishment (a kind of stud) was just a lucky find. Very easy to connect to the tatted piece by just folding over the little metal parts at the back. Frightening and stylish was my aim.

Geïnspireerd door Halloween ben ik aan de slag gegaan met oranje garen (niet de beste kwaliteit, helaas) en heb een halssieraad gemaakt voor die speciale gelegenheid. Het gouden doodshoofdje (een soort stud) vond ik bij toeval. Het is makkelijk op frivolité te bevestigen door simpelweg de metalen lipjes om te buigen. Griezelen in stijl was wat ik voor ogen had.


Saturday, October 11, 2014

Crochetted pumpkins. Gehaakte pompoentjes.


October is the month of the pumpkin, I love to make soup from them. And I just needed a break from tatting and making these pumpkins is a quick job. Within an hour you can make one. On the internet you can find a lot of patterns, but basically you have to crochet a ball and then go with a thread through the middle a couple of times to make the sections. And it doesn't have to be that precise because pumpkins aren't very symmetrical. The top I just made up while going along and it looks ok, don't you think? Most important is the color, you have to get that right to give it a pumpkin look.

Oktober is de maand van de pompoen en ik vind het heerlijk om pompoensoep te maken. Ik had behoefte een pauze in te lassen van de frivolité en pompoentjes haken gaat zo lekker snel. Binnen een uur heb je er één af. Op internet zijn talloze patroontjes te vinden, maar eigenlijk hoef je alleen maar een bal te haken en vervolgens de draad door het midden te halen een paar keer om de bal te spannen. En dat hoeft helemaal niet precies, want pompoentjes zijn niet echt symmetrisch. de aanzet van het steeltje en het steeltje zelf heb ik al doende verzonnen en het ziet er ok uit, vind je niet? Het belangrijkste is de kleur, die moet goed zijn, dan lijkt het al gauw op een pompoen.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails