Pages

Sunday, March 19, 2017

Making birds from pretty fabric. Vogeltjes maken van lieve stofjes.

little birds from Anne Wood's pattern

Ever since I saw the little birds Anne Wood makes, I wanted to make some of my own. I purchased the pattern from her site and made these two.
You have to like working smal, but if you do it is fun to make them. I use scraps from quilt fabrics I can buy in our local quilt shop.

Sinds ik op Anne Woods blog deze vogeltjes zag, wilde ik ze maken. Ik heb het patroon op haar site besteld en ben aan de slag gegaan.
Je moet wel een beetje van gepriegel houden, maar dan is het ook heel leuk om ze te maken. Ik gebruik restjes van quilt stofjes, die ik bij de quiltwinkel voor weinig geld kan kopen.

Sunday, March 12, 2017

What to do with all those tatted doilies? And new free workshop with Strathmore. Wat doe je met al die kleedjes van frivolité? En een nieuwe gratis workshop van Strathmore.


Polish artist NeSpoon
What to do with all the lace we make? I sometimes wonder. Well here is an idea. Don't you love it? Have a look here to see what Polish artist NeSpoon does with all sorts of lacy motives. Very inspiring.

Wat doe je met de steeds groeiende hoeveelheid kanten kleedjes van frivolité? Dat vraag ik me soms wel af. Hier is een ideetje. Ik vind het gewelding wat ze doet. Kijk hier voor meer van de Poolse kunstenares NeSpoon. Ze werkt voornamelijk met kantachtige motieven. Heel inspirerend.


brush lettering with Strathmore workshop
 Strathmore has started their free workshops again. All you have to do is register. Brush lettering is part of the first one. I work with Pigma brush pens, I found them in a local shop! For the worksheets you need the fine brush (FB).

Strathmore heeft weer gratis workshops. Je hoeft je alleen maar te registreren om mee te doen. Brush lettering wordt in de eerste les behandeld. Ik heb bij Pipoos Pigma brush pens gekocht. Voor de worksheets van deze cursus heb je de fijne brush nodig (FB).

Sunday, March 5, 2017

Book review: needle tatting technique and patterns. Boekrecensie: naaldfrivolité techniek en patronen. I learnt needle tatting from the internet and only after I mastered the technique I bought these two books. I am happy with both of them, but they are very different.
First if you want to learn how to needle tat go for the basics on line and look up on YouTube how it is done. Then if you want to go further the book shown above (Needle Tatting Techniques & More) is for you. Very detailed and very clear with step by step photo's. It explains how to add beads, how to make split rings, a floating ring, how to make joins etc. and on top of that there are13 patterns to practice your skills.

The second book (Tatted Lace Accessories by Donatella Ciotti) however looks a lot more inspired. The photo's are very colorful and you really want to start working on the different projects (more than twenty!). There is a but though...technique wise it is definitely not as thorough and clear as the first book I mentioned. The basics can be found in the book though. It is eye candy and if you know how to needle tat it is lovely to page through it and get inspired. In the introduction it is stated that an advantage of needle tatting is that the rings can be opened while "anyone who works with a shuttle will know that once the ring is closed, it is impossible to unpick it". Well, as a shuttle tatter primarily I know that to be untrue.

Ik heb naaldfrivolité geleerd door op internet te kijken en deze boeken heb ik pas later gekocht. Ik vind ze allebei nuttig, al zijn ze heel verschillend.
Als je naaldfrivolité wil leren, raad ik je aan op YouTube te kijken en zo de basis onder de knie te krijgen. Als je daarna de puntjes op de i wil zetten is het boek Needle Tatting Techniques & More daar heel geschikt voor. Veel details en stap voor stap foto's. Het legt uit hoe je kralen aan je werk toevoegt, hoe een gespleten ring te maken, een zwevende ring, hoe je verbindingen maakt etc. en daarnaast zijn er nog 13 patronen om te oefenen.

Het tweede boek, Tatted Lace Accessories van Donatella Ciotti, ziet er veel aantrekkelijker uit. De foto's zijn kleurrijk en je krijgt echt zin iets te gaan maken uit het boek (er staan meer dan 20 projecten in!). Er is echter een maar...qua techniek is het veel minder uitgebreid. De basis staat er echter wel in. Het is meer een boekje om door te bladeren en ideetjes te krijgen.
In de introductie staat dat het voordeel van naaldfrivolité is dat je de ring weer kan openkrijgen, terwijl dat bij frivolité met een spoeltje niet kan. Dat is natuurlijk niet waar.Saturday, February 25, 2017

Next round of Armenian needle point lace. Volgende randje armeens naaldkant.

Fancy single side stitch
A new round on my Armenian lace necklace that I learnt from a Totusmel video. Have a look here!
This one is called Fancy single side stitch. I still find it hard to work the knots evenly.

Een volgende ronde armeens naaldkant. Op de blog van Totusmel staat weer een video die het demonstreert. Kijk hier voor de video! Deze heet Fancy single side stitch. Ik heb nog altijd moeite het knoopwerk regelmatig te laten zijn.

Saturday, February 18, 2017

Felt mice. Muizen van vilt.


With this free pattern from Anne Wood you can make very cute felt mice. I glued a piece of velcro on a small square of cardboard to have them standing on their own.
My two and a half year old grandson loves them.

Met dit gratis patroon van Anne Wood kun je schattige muisjes van vilt maken. Ik lijmde een stukje klittenband op een kartonnetje om ze zelfstandig te laten staan.
Mijn kleinzoon van twee en half jaar vindt ze prachtig.

Saturday, February 11, 2017

Armenian knotted lace. Armeens naaldkant.

Knotted lace on a crocheted cord. Thread seize 10
Just picked up my Armenian knotted lace, because I got inspired by the tutorial Totusmel put on her blog. It is great to see how it is done. Above is just one single row of knots. I love the result. The only thing I have to solve now is to make it stiffer. I think I will try diluted PVA glue.

Heb het Armeens naaldkant weer opgepakt, omdat Totusmel een instructie op haar blog heeft gezet. Het is heel goed om te zien hoe zij de techniek uitvoert. Hierboven heb ik slechts één rijtje knopen aan een gehaakt koordje geknoopt. Ik vind het een leuk resultaat. Het enige wat ik nu nog moet oplossen is hoe ik het verstevig. Ik denk dat ik verdunde PVA lijm ga proberen.

Sunday, February 5, 2017

Small tatted motif. Motiefje van frivolité.#10 thread. Seize approx. 7 x 7 cm.

I had to stop blogging for a while due to difficulties with my health, I really hope to resume it on a regularly basis from now on.
This motif by Mary Konior is called Anniversary Motif. It is a lovely and quick tatting piece.

Wegens gezondheidheidsproblemen heb ik een tijdje verstek moeten laten gaan op mijn blog, ik hoop de draad(!) nu weer op te pakken.
Dit motiefje van Mary Konior heet Anniversary Motif. Gaat lekker snel en ziet er lief uit.


Sunday, October 23, 2016

Tatted motif very good for a bracelet. Motief in frivolité heel geschikt voor een armband.

thread # 10
This motif Curds and Whey, from the book by Mary Konior, is very suitable for a bracelet, I think. You should use thread # 10 in that case and not # 20 or # 40.
I didn't know what curds and whey was, so I looked it up on the internet, now I know! It can be found in the wellknown nursery rhyme Little Miss Muffet.

Dit motief  Curds and Whey uit het boek van Mary Konior is heel geschikt voor een armband als je tenminste dikker garen gebruikt (#10) en niet zoals het patroon aangeeft #40.
Curds and Whey betekent trouwens wrongel en wei. Het komt voor in het engelse kinderrijmpje Little Miss Muffet.Wednesday, October 19, 2016

Tatted pattern windmills. Het patroon windmills in frivolité.

Thread #10

This pattern called Windmills by Mary Konior shows what you can do with just chains. If you make more motifs you can put them together as a mat.

Dit patroon Windmills genaamd van Mary Konior laat zien wat je met slechts boogjes kunt bereiken. Als je er meerdere maakt kunnen ze ook nog aan elkaar gezet worden tot een groter kleed.

Sunday, October 9, 2016

Looking down for manhole covers! Naar de grond kijken op zoek naar mangat deksels!


Couldn't help looking for them myself after reading Michelle Ward's post about manholes. Do have a look at her blog and start looking for them yourself. So far I cannot say the manhole covers in the Netherlands are very creative, but this is just my neighbourhood. So who knows what I'll discover in other places.

Na het lezen van Michelle Wards bericht over mangat deksels, moest ik wel op zoek naar die dingen bij mij in de buurt. Kijk vooral even op haar blog. De deksels die ik heb gevonden zijn nou niet heel creatief, maar ik blijf oplettend en naar de grond kijken.
This is not a manhole ofcourse, but I really like this one.

Sunday, October 2, 2016

Tatted square doily. Vierkant kleedje van frivolité.


This square doily is another pattern by Mary Konior, called Masquerade. Just thought why has it just to be one color? Nice pattern to work on, relaxing.

Dit vierkanten kleedje is weer een patroon van Mary Konior, Masquerade genaamd. Ik dacht waarom moet het perse één kleur zijn? Fijn patroon om te maken, heel relaxed.

Saturday, September 24, 2016

Two things to remember while making knotted lace. Twee dingen om aan te denken bij het vervaardigen van geknoopt naaldkant.


Illustrstion from The Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book
When making the knots for knotted needle point lace, there are two tips I like to give:

-First you have to get the tension right. In the book Mediterranean knotted lace by Elena Dickson you find a description how to do that on page 22. What she says is basically what you see in the above illustration from the Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book. This really works!!

-Secondly what is important is that you realize that the way you steer you needle will have impact on the intervals between the knots. When your needle goes straight up you will get the normal seize. If I want the interval to be smaller I steer my needle to the left, bigger to the right. See page 21 of Mediterranean knotted lace by Elena Dickson.


Voor het maken van de knoopjes bij geknoopt naaldkant heb ik twee tips:

-Ten eerste is het belangrijk de spanning op je draad goed te houden. In het boek Mediterranean knotted lace van Elena Dickson staat daar een beschrijving van op pagina 22. De bovenstaande illustratie geeft in feite weer wat zij zegt. Bij het knopen werkt dit echt!

-Ten tweede is het belangrijk je te realiseren dat hoe je je naald houdt impact heeft op de afstand tussen de knoopjes. Als de naald recht omhoog wordt getrokken heb je de reguliere maat, om de afstand te verkleinen trek ik een beetje de naald naar links, groter juist naar rechts. Zie pagina 21 van Mediterranean knotted lace van Elena Dickson.


Saturday, September 17, 2016

It's all about making regular intervals between the knots. Het gaat er om knopen te maken op een regelmatige afstand van elkaar.

Started with a tatted ring with 20 long picots.
Needle point lace (Armenian lace) is made with just one knot, so you think when you have mastered that knot the rest will be easy. Not so! The hardest part I find is measuring and getting the interval between the knots right. Not only getting these intervals the seize you want, but also knowing what seize will be right for the pattern. In the pattern I show here, I think the big loops should be smaller, because there is too much room now between the picots on those loops. I blocked the motif below, otherwise it would have looked even more irregular. I use the book Mediterranean knotted lace a lot, but I sometimes long for a teacher in person, who would look over my shoulder and just tell me how to do it. I also study the work by Totusmel on her blog, she is a champion in making regular knotting.

Naaldkant (Armeens naaldkant) ontstaat uit één knoop, dus denk je als je die knoop onder de knie hebt moet het te doen zijn. Nou vergeet het maar. Het moeilijkste is een juiste afstand tussen de knoopjes te realiseren. En dat niet alleen, je moet ook nog van tevoren inschatten wat de juiste afstand voor het patroon zal zijn. Bij het patroon wat ik hier laat zien, denk ik dat ik de grote lussen te groot heb gemaakt, daardoor is er teveel ruimte tussen de lange picots op deze lussen. Ik heb het motief opgespannen anders zou het er nog veel rommeliger hebben uitgezien. Ik kijk steeds van alles na in het boek Mediterranean knotted lace, maar ik zou het toch wel heel fijn vinden om eens een keer een docent te hebben die over mijn schouder zou meekijken en aanwijzingen zou geven. Ik bekijk ook het werk van Totusmel op haar blog heel goed, zij is een kei in het maken van regelmatig knoopwerk.   

Saturday, September 10, 2016

Practising with mediterranean knotted lace. Oefenen met kant uit het middellandse zeegebied.

Some samples I made last week, with help of the descriptions in the book

Mediterranean knotted lace has many names (armenian lace, oya etc.), I am happy I found the book shown below. It gives answers to a lot of my questions about this not so easy technique, for example how to add a new thread and how to finish the loose ends (you don't, you just cut them off!!)
As the book recommends you have to practice, practice and practice. And that is what I try to do. I see some improvement, but it is still not to my liking. So I have to persevere.

Kant afkomstig uit de landen rond de middellandse zee staat bekend onder vele namen (armeens kant, oya etc.), gelukkig heb ik nu een boek gevonden dat de techniek behoorlijk uitlegt. Eindelijk vind ik het antwoord op mijn vele vragen, bijv. hoe je een draad aanhecht en hoe je de draad afhecht (niet dus, je knipt hem gewoon af!) Het boek zegt dat je moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dat doe ik dus maar. Ik zie verbetering, maar ben nog lang niet tevreden. Stug volhouden dus.

The book can be ordered from Amazon (and Bol.com for the Netherlands)

Sunday, August 21, 2016

Coptic binding in visual steps, part 2. Koptische binding in foto's, deel 2.

Cover is attached to first signature. Plat wordt bevestigd aan eerste katern.

Second signature. Tweede katern.

With a chainstitch the signatures are added. Met een kettingsteek worden de katernen bevestigd.

Second cover, almost done! Tweede plat, bijna klaar!

A neat coptic binding. Een mooie koptische binding.


Would you like to make a coptic binding? I advise you to go to Creativebug, they have a trial period for two weeks. And the class on coptic binding is very clear (although the video quality isn't 100 %). To make a coptic binding takes you a couple of hours.

Wil je zelf een koptische binding maken? Dan adviseer ik je naar Creativebug te gaan, ze hebben daar op dit moment een aanbieding dat je twee weken gratis mag proberen. De cursus coptic binding is heel duidelijk (al vind ik de video niet 100% van kwaliteit). Een koptische binding maak je in een paar uur.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails