Pages

Sunday, November 15, 2015

Tatted bookmark. Boekenlegger van frivolité


This bookmark should be made with thinner thread than I used (Lizbeth #10 Springtime), therefor it is more a doily than a bookmark.
The pattern is an adaption from an old one from 1915, you can find the pattern here. Because the rings all have different stitches counts you certainly cannot tat on automatic pilot. I had to take my scizzors out when I made the first corner. But in the end I think it is a nice pattern.

Deze boekenlegger had eigenlijk met wat dunner garen gemaakt moeten worden, ik heb Lizbeth # 10 (Springtime) gebruikt. Het is nu meer een kleedje geworden.
Het patroon is afkomstig van een oud patroon uit 1915 en aangepast. Het patroon is hier te vinden. Aangezien alle ringen verschillend zijn kan je dit patroon niet makkelijk uit je hoofd maken en bij de eerste bocht heb ik zelfs een stuk weg moeten knippen. Maar het resultaat is heel mooi.

Sunday, October 25, 2015

Tatted flower from old pattern. Bloem van frivolité, een vintage patroon.


From Lizbeth thread # 10, this could be used as a coaster!
Here is link to find the vintage pattern for this one. And on Tat-a-Renda an explanation how to do the overlapping chains. My example isn't perfect, but I agree with Tat-a-Renda that a regular join works best.

Met garen #10 wordt dit patroontje een mooi formaat onderzettertje.
Hier is de link voor het vintage patroon. Op Tat-a-Renda staat uitgelegd dat je het beste de verbinding van de overlappende boogjes met de werkdraad (draad vanaf de bol) kunt maken.

Saturday, October 10, 2015

Not sure where this is going. Weet niet helemaal waar dit heengaat.


Experimenting with Romanian needle point. I think it is more challenging than tatting, for making these stitches look decent you have to form them while you are making them. Some come out better than others. I begin to have my favourites already.

Weer een experiment met Roemeens naaldkant. Ik persoonlijk vind het moeilijker dan frivolité, want je moet de steek vormen terwijl je hem maakt, anders wordt het een vormeloos geheel. Sommige gaan beter dan andere, ik heb al een paar favoriete steken.

Monday, October 5, 2015

Romanian needle point, just a little diversion. Roemeens naaldkant: een beetje afleiding.


I am busy making a tatting pattern for Christmas, especially drawing the diagram on the computer takes a lot of energy. I hope it will be good enough to get published. If it will I'll put up a link. In the meantime I am learning a lot and next time will be easier, I hope.
Just to have the satisfaction of making something I am still trying out the stitches of Romanian needle point. It was Totusmel who started it, I got inspired by her, have a look here.
I think my spider can be better.

Druk bezig met een frivolitépatroon voor kerst, vooral het maken van de tekening op de computer kost me weer een hoop hoofdbrekens. Ik hoop heel erg dat het gepubliceerd gaat worden, als dat zo is zal ik een linkje hier plaatsen. Ondertussen word ik er wel steeds handiger in.
Om toch even lekker iets te maken ben ik nog steeds bezig mezelf de steken van Roemeens naaldkant te leren. Totusmel begon hiermee en ik raakte geinspireerd door wat ze hier had gemaakt.
Mijn spin moet toch echt beter kunnen.

Sunday, September 6, 2015

Needle felted mouse. Muis van naaldvilt.


As I am working on a Christmas project with my tatting that I cannot show right now, I post this needle felted mouse I made some time ago. It is a pattern from the book you see here below. I like the patterns very much and the technique is explained very well. Gretel Parker the author has also a blog called Middle of Nowhere. It is worth to have a look!

Daar ik op dit moment bezig ben met een Kerstproject van frivolité dat ik nog niet kan laten zien, plaats ik een foto van een muis gemaakt van naaldvilt die ik een poosje geleden heb gemaakt. Het ontwerp komt uit het boek dat je hieronder ziet. Het boek bevat leuke patronen en de techniek wordt goed uitgelegd. De auteur Gretel Parker heeft ook een blog Middle of Nowhere geheten. Het is de moeite waard daar eens rond te kijken.


Sunday, August 30, 2015

Tryout tatting design. Probeersel van frivolité.


Working on a design for a little purse. I mostly needle tat the first tryouts because it works faster. Later I sometimes grab the shuttles, but not always. Sometimes the design works out fine with a needle and looks allright after blocking.

Bezig met een ontwerp voor een klein tasje. De eerste probeersels doe ik met de naald omdat dat veel vlugger werkt. Daarna neem ik soms de spoeltjes, maar ook niet altijd. Na het werk opgespannen te hebben ziet het er soms al prima uit.

Sunday, August 23, 2015

Exhibition 'Textile is alive!' was a great success. Tentoonstelling 'Textiel leeft!' was een groot succes.

Three of my necklaces were at the exhibition 'Textiel leeft!
 The exhibition organised by the Museum Bussemakerhuis in Borne was a great success. The weather was fine so lots of people cycled to the 16 venues where the different artpieces were exhibited. More than 1200 visitors! It was so inspiring to see all that lovely work and I am proud to have been part of it.

De tentoonstelling georganiseerd door Museum Bussemakerhuis in Borne was een groot succes. Het weer hielp natuurlijk mee en velen fietsten de 18 kilometer lange tocht tussen de 16 verschillende locaties waar de diverse kunstwerken werden geexposeerd. Meer dan 1200 bezoekers aan het slot van de twee weekenden! Het was heel inspirerend al dat mooie werk te zien en ik ben trots dat ik er deel van uit mocht maken.
On the final day we were all welcome at the Museum Bussemakerhuis to toast on our succes.

Saturday, August 15, 2015

Something else: Romanian lace. Iets nieuws uitproberen: Roemeens naaldkant.

Thread # 10
 On the blog Needle tatting and other nonsense I found the technique Romanian Point Lace. There is a link to Thread Head with a tutorial. I just had to try it. It is very time consuming, but I like the effect and I think you can combine it with needle tatting. I also found a tutorial in Dutch here. With a lot of pictures, so if your Dutch is not very fluent never mind just have a look.

Op de blog Needle Tatting and other nonsense werd niet zo lang geleden aandacht besteed aan Roemeens naaldkant. Er staat ook een link op naar Thread Head met een uitleg. Ik heb het uitgeprobeerd. Het neemt heel veel tijd, maar ik vind het effect heel mooi en ik denk dat het goed te combineren is met naaldfrivolité. Er is ook een uitleg in het Nederlands bij Handwerken zonder Grenzen, die vind je hier.
Thread a little thinner than #10

Wednesday, June 24, 2015

The sea, the sea. De zee, de zee.


Looking for little treasures at the seaside and then later paint them with some water colors. It makes me happy for I feel have accomplished something without it taking too much time.

Kleine schatten rapen aan het strand en er dan thuis een klein aquarelletje van maken. Dat maakt me gelukkig, want het geeft me het gevoel dat ik iets heb volbracht zonder dat het me uren heeft gekost.

Tuesday, June 23, 2015

Feather and shells: water color practice. Veer en schelpen: oefening met aquarelverf.


The hardest thing for me is leaving some white spaces in my paintings. And that is just what makes water color stand out, I think. Here some more trials in this technique.

Het moeilijkst vind ik altijd wat van het witte papier open te houden en dat is juist wat bij aquarel zo belangrijk is, vind ik. Hier weer een nieuwe poging.

Monday, June 22, 2015

Working on my water color technique. Werken aan mijn aquareltechniek.


I tend to overwork my water color paintings. You have to know when to stop. So here is just a quick impression of some feathers. Not very accurate, but that is not the point for me now. Just click on the drawing to see it in a larger format.

Ik werk altijd veel te lang door aan een aquarel, daardoor mist het vaak het spontane dat een aquarel moet hebben. Dit is een snelle oefening met een paar veertjes, niet heel natuurgetrouw, maar daar ging het me nu niet om. Door op de afbeelding te klikken ga je naar een groter formaat.

Wednesday, May 27, 2015

Block tatting revisited. Blok frivolité in de herhaling.


Somehow this pattern took a lot of trying out. In the end I didn't start with ring A, but with a block followed by ring A, then another block. After ring A followed ring F strangely enough. So I worked the other way round. Have a look at the pattern here.

Dit patroon ging niet van een leien dankje. Uiteindelijk ben ik niet met een ring begonnen maar met een boog en heb eerst het stuk blok frivolté gemaakt, toen ring A, daarna weer een blok en vervolgens vreemd genoeg ring F. Ik heb dus in tegengestelde richting gewerkt. Als je het zelf wil proberen is hier het patroon.

Sunday, May 17, 2015

More block tatting. Nogmaals blok frivolité

Thread # 10. Garen # 10 Seize 5". Doorsnede 12 cm.

Practising more block tatting with Jane Eborall's pattern Catherine Wheel Motif. Love how clear her patterns are! I know this because I am now working with a pattern that is not so strait forward! I'll show you when I've figured it out, if I ever will.

Nog steeds aan het oefenen met blok frivolité (blok frivolité wil zeggen een met boogjes opgevuld deel). Dit patroon is van Jane Eborall en heet Catherine Wheel Motif. Ben altijd blij dat haar patronen zo duidelijk zijn! Dat kan niet worden gezegd van het patroon waar ik nu mee bezig ben. Ik zal het laten zien als ik er uit ben gekomen, als dat tenminste gebeurt. 

Monday, May 11, 2015

Learning block tatting with a heart pattern. Blok frivolité leren met een hartpatroon.


This little motif suited me fine to learn something new. I never did block tatting, at least not the way Jane Eborall shows how to do it. I used Lizbeth thread # 10, Springtime.
The pattern can be found HERE on www.georgiaseitz.com.

Dit motiefje is heel geschikt om iets nieuws uit te proberen: blok frivolité. Ik had het nog nooit gedaan volgens de methode van Jane Eborall.
Ik heb Lizbeth garen gebruikt #10 Springtime.
Het patroon kun je HIER vinden op www.georgiaseitz.com

VOORAANKONDIGING. Van 30 juli t/m 9 augustus organiseert Museum Bussemakershuis in Borne, Hertme en Zenderen de tentoonstelling Textiel Leeft! De deelnemers komen uit het gelijknamige boek TextielLeeft! Mijn naaldfrivolité zal er ook te bewonderen zijn. Als je in de gelegenheid bent is het een aanrader! Heerlijk fietsen of wandelen van de ene locatie naar de volgende.

Sunday, May 3, 2015

Tatted fan motif. Waaiermotief van frivolité.

seize 9 x7 cm.,approx.4 "x 2,5 "
thread just a little thinner than #10

This fan motif was found on Mariyas-tatting.blogspot.com under the section free patterns. Simple qua technique with a nice result. You need one shuttle and just the ball for the other color.

Dit waaiermotief kun je vinden op Mariyas-tatting.blogspot.com bij de free patterns. Qua moeilijkheidsgraad eenvoudig en een leuk resultaat. Je hebt één spoeltje nodig en bij de tweede kleur alleen de bol.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails