Pages

Sunday, July 24, 2016

Knitting for our next grandchild. Breien voor het volgende kleinkind.


My daughter expects her second child next month, a girl this time. So while it is fairly hot around here, I knitted her this poncho for colder days. The pattern is from a book by Catherine Bouquerel, I have the dutch translation called Babykleertjes breien.

Mijn dochter verwacht in augustus haar tweede kind, een meisje dit keer. Dus terwijl het behoorlijk warm is, heb ik alvast voor haar een poncho gebreid voor de komende winter. Het patroon komt uit het boek Babykleertjes breien van Catherine Bouquerel, uitgegeven door Forte.

Sunday, July 17, 2016

Tatted spinning wheel mat. Spinnewiel kleedje van frivolité.Had to make a spinning wheel mat. It is such a classic pattern by Mary Konior. On the internet there are a lot of examples of this pattern, even of extended versions.

Moest toch ook een keer een spinnewiel kleedje maken. Het is een klassiek patroon van Mary Konior en je komt op internet heel veel voorbeelden tegen van dit patroon, zelfs van grotere versies.

Sunday, July 10, 2016

Needle point lace. Naaldkant.


Needle point lace comes in many forms. I admire the work by Totusmel on her blog Needle tatting and other nonsense, She calls it Armenian lace, On the internet you can find it also under Oya, needle point lace and Romanian needle point. There may be more names. The techniques differ slightly. I thought I have a try. It is not easy (as tatting wasn't in the beginning!). Above you see the work of a drunken lace maker LOL. As base I used the crochet tape that is common in Romanian lace. My next work (under) is getting better. I don't know how to add new thread in a way that it is invisible and I find  if you take a long thread, the thread wears thin and gets damaged by the work you do. Couldn't find a solution for this problem.

Naaldkant wordt op vele manieren gemaakt. Ik kijk met bewondering naar het werk van Totusmel op haar blog Needle tatting and other nonsense. Zij noemt het Armeens naaldkant. Op internet vind je het ook onder Oya, needle point lace en Roemeens naaldkant. Misschien zijn er nog meer namen, De techniek verschilt per soort enigszins. Ik heb een poging gewaagd. Het is niet makkelijk, maar dat was frivolité ook niet in het begin. Helemaal boven zie je het werk van een dronken kantwerkster, onder gaat het al wat beter. Ik weet niet goed hoe je onzichtbaar een nieuwe draad kunt aanhechten en als je een lange draad neemt slijt hij snel door het vele doorhalen. Hier nog geen oplossing voor gevonden.
Sunday, July 3, 2016

Tatted pendant for a necklace. Hangertje voor aan een ketting van frivolité.


Still working with beads and another pattern by Jennifer Williams. Simple but effective. The bead at the bottom gives the pendant some weight. The pattern can be found here. More free patterns here.

Weer aan de slag geweest met kraaltjes en weer een patroon van Jennifer Williams. Niet ingewikkeld, maar wel effectief. De kraal onderaan geeft het hangertje wat meer gewicht. Het patroon staat hier
Nog meer patronen vind je hier.

Sunday, June 26, 2016

Tatted fan with beads. Waaiertje van frivolité met kraaltjes.


Another pretty motif by Jennifer Williams. Adding the beads between the rings was not easy as they didn't want to stay in place. Next time I will try to put just one bead on a picot. The pattern can be found here.

Dit is weer een heel mooi motiefje van Jennifer Williams. De kraaltjes tussen de ringetjes toevoegen was niet makkelijk, ze bleven moeilijk op zijn plaats zitten. Volgende keer voeg ik gewoon één kraaltje toe over een picot. Het patroontje kun je hier vinden.


Saturday, June 11, 2016

Tatted flower motif with beads. Bloemmotief van frivolité

thread # 10, 1 shuttle, seed beads # 8
Since my craftsy course in tatting Next steps in shuttle tatting I work more often with beads. I find you have to work more carefully then and more often look at your pattern. This pattern is by Jennifer Williams and called Flower motif with beads

Sinds ik de cursus Next steps in shuttle tatting heb gevolgd werk ik veel vaker met kraaltjes. Je moet daar veel meer je aandacht bij houden en veel vaker je patroon raadplegen, merk ik. Dit patroon is van Jennifer Williams en heet Flower motif with beads.

Saturday, June 4, 2016

Finished the doily. Kleedje voltooid.Thre

Thread # 10, 2 shuttles. Garen #10, 2 spoeltjes.
Finally finished the Once in a lifetime doily by Jane Eborall! I've been busy with a Craftsy course by Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. It is realistic painting with watercolors, I love it, I learn so much!
If you want the pattern of the doily, look here.

Eindelijk het ''Once in a lifetime" kleedje van Jane Eborall af! Ben de laatste tijd druk geweest met een Craftsy cursus van Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. Het is realistich schilderen met aquarelverf. Heel erg leuk en ik leer een hoop!
Patroon van het kleedje vind je hier.

Sunday, March 13, 2016

Tatted doily first three rounds. Kleedje van frivolité, eerste drie rondes.

Lizbeth #10 Spring Garden(124), Raspberry Pink(624) and Spring Green(680)
This is the Once in a lifetime doily by Jane Eborall, at least it is the first three rounds. You can climb from one row to the next, but I like to work it one round at the time, for I like to change colors each round. The doily has six rounds in total. And lots of split rings!

Dit kleedje heet Once in a lifetime doily en het patroon is van Jane Eborall. Dit zijn de eerste drie rondes, het zijn er zes in totaal. Je kunt van de ene ronde naar de volgende gaan, maar ik geef er de voorkeur aan per ronde te werken, ook omdat ik van kleur wil wisselen. Heel veel gespleten ringetjes in dit patroon!

Sunday, March 6, 2016

Tatted necklace with encapsulation technique. Halsketting van frivolité met de 'encapsulation' techniek.

Lizbeth thread #10, Spring Garden, Spring Green, Raspberry Pink Med.
"Encapsulation" enables you to take thread to another place in your work and so you can move colors around. I found this pattern an enormous challenge and I didn't succeed in one go. As you can see my folded rings are not quite the same size. I must say now I have been acquainted with this new technique I see a dazzling amount of possibilities. So much that I think I will make something quite simple next.
The pattern is again from the Craftsy course Next steps in shuttle tatting from Marilee Rockley.

"Encapsulation" (inkapselen) stelt je in staat de garendraad onzichtbaar mee te voeren naar een andere plek in je werk en hem daar weer tevoorschijn te laten komen. Dit patroon was echt een uitdaging en ik heb herhaaldelijk stukken moeten uithalen. Mijn 'gevouwen' ringen zijn ook niet van gelijke grootte. Nu ik deze techniek ken, zie ik een oneindig aantal mogelijkheden opdoemen. Zoveel zelfs dat ik nu maar eens iets simpels ga maken.
Het patroon is weer van de Craftsy cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

Saturday, February 27, 2016

Celtic triangle pendant in tatting. Keltische driehoek: een hanger van frivolité.

thread ca. #10, garen ca. #10
For this pendant it is nice to have a special slim celtic shuttle. I did celtic tatting before, mostly with a needle, then you obviously don't need a special celtic shuttle and once  with shuttles, when I didn't have a celtic shuttle, I used a plastic stirrer, not ideal but it worked! This is another pattern from the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. The patterns are so great!

Om deze hanger te maken is het aan te raden een speciaal dun spoeltje te hebben, een zog. keltisch spoeltje. Ik heb eerder keltische ontwerpen gemaakt, maar dan met een naald, je hebt dan uiteraard geen keltisch spoeltje nodig. Ook heb ik een keer een improvisorisch keltisch spoeltje gemaakt van een plastic roerstaafje. Dat werkte ook, al was het niet ideaal. Dit patroon is wederom afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley. De patronen zijn echt mooi!


Sunday, February 14, 2016

Tatted pendant with beads. Hanger van frivolité met kraaltjes.

Lizbeth thread # 10  642 Lilac Med.


Looks nice, but as a pendant it is not working, for my beads are far too heavy. I really must find smaller beads with a wide enough hole! I wonder if there is a method for stiffening this pendant so that it will hang flat. Well, otherwise I am going to use it on a bag or something. The color is more purple than my scan shows.
The pattern is another one of the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley.

Ziet er mooi uit, maar als hanger werkt het niet, want de kralen zijn veel te zwaar, dus blijft hij niet plat liggen. Ik moet op zoek naar kleinere kraaltjes met een groot genoeg gat! Of een methode vinden waarmee ik deze hanger goed kan verstevigen. Als dat niet lukt, zal ik hem waarschijnlijk op een tasje naaien of zoiets. De kleur van de scan komt niet goed over, hij is in het echt veel paarser. Het patroon is weer afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

Saturday, February 6, 2016

Tatted bracelet with pearl tatting. Armband van frivolité met zog. pearl tatting.


Pearl tatting is a nice variation, because it is a bit sturdier than the rest of the work. This is so because it is done around two core threads. In the course Next steps in shuttle tatting found on Craftsy Marilee Rockley tells it was called pearl tatting by the Victorians because of the little loops on either side of the cord.
The change of color adds to the result too.

Pearl tatting geeft een mooie afwisseling met de rest van het werk, omdat het wat dikker uitvalt. Het wordt namelijk om twee kerndraden geknoopt. In de cursus Next steps in shuttle tatting van Craftsy vertelt Marilee Rockley dat de Victoriaanse dames het zo noemden vanwege de lusjes die aan beide zijden van het koordje ontstaan. De kleurwisseling geeft het ook nog wat extra's.

Sunday, January 31, 2016

Maltese Ring "Echo". Maltezer ring "Echo".


First time I tatted a Maltese ring.  You get the best result by using contrasting colors. It is not very difficult, but I must say Marilee Rockley does a good job showing how to do it in the lessons on Craftsy (Next steps in shuttle tatting).
What I also like is that she says exactly how much thread you have to wind on your shuttle! The beads at the bottom give the pendant just enough weight to make it wearable.

De eerste keer dat ik een maltezer ring maak met frivolité. Je kunt hiervoor het beste contrasterende kleuren gebruiken. Het is niet heel moeilijk, maar ik moet wel zeggen dat het helpt hoe Marilee Rockley het uitlegt in de lessen "Next steps in shuttle tatting" van Craftsy. Wat ook handig is, is dat ze precies opgeeft hoeveel garen je op de spoeltjes moet winden. De kralen onderaan geven precies het gewicht dat nodig is om de hanger goed te kunnen dragen.

Saturday, January 23, 2016

Daisy picot motif in lesson Craftsy course. Daisy picot motif met de Craftsy cursus.

thread #10
Practising the daisy picot with the 2nd lesson of Marilee Rockley's course Next steps in shuttle tatting. This course can be found on Craftsy. I enjoy the lessons tremendously.
Ofcourse done it before, but changing color in one of the daisy picots was new to me. Love the motif.

Oefenen met de daisy picot in de tweede les van Marilee Rockley's cursus Next steps in shuttle tatting. Deze cursus kun je vinden bij Craftsy. Ik vind de cursus erg leuk om te volgen.
Natuurlijk heb ik de daisy picot eerder gebruikt, maar nog nooit met een kleurwisseling in een picot.
Dus weer wat geleerd. Het motiefje is ook erg mooi.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails