Pages

Sunday, August 30, 2015

Tryout tatting design. Probeersel van frivolité.


Working on a design for a little purse. I mostly needle tat the first tryouts because it works faster. Later I sometimes grab the shuttles, but not always. Sometimes the design works out fine with a needle and looks allright after blocking.

Bezig met een ontwerp voor een klein tasje. De eerste probeersels doe ik met de naald omdat dat veel vlugger werkt. Daarna neem ik soms de spoeltjes, maar ook niet altijd. Na het werk opgespannen te hebben ziet het er soms al prima uit.

Sunday, August 23, 2015

Exhibition 'Textile is alive!' was a great success. Tentoonstelling 'Textiel leeft!' was een groot succes.

Three of my necklaces were at the exhibition 'Textiel leeft!
 The exhibition organised by the Museum Bussemakerhuis in Borne was a great success. The weather was fine so lots of people cycled to the 16 venues where the different artpieces were exhibited. More than 1200 visitors! It was so inspiring to see all that lovely work and I am proud to have been part of it.

De tentoonstelling georganiseerd door Museum Bussemakerhuis in Borne was een groot succes. Het weer hielp natuurlijk mee en velen fietsten de 18 kilometer lange tocht tussen de 16 verschillende locaties waar de diverse kunstwerken werden geexposeerd. Meer dan 1200 bezoekers aan het slot van de twee weekenden! Het was heel inspirerend al dat mooie werk te zien en ik ben trots dat ik er deel van uit mocht maken.
On the final day we were all welcome at the Museum Bussemakerhuis to toast on our succes.

Saturday, August 15, 2015

Something else: Romanian lace. Iets nieuws uitproberen: Roemeens naaldkant.

Thread # 10
 On the blog Needle tatting and other nonsense I found the technique Romanian Point Lace. There is a link to Thread Head with a tutorial. I just had to try it. It is very time consuming, but I like the effect and I think you can combine it with needle tatting. I also found a tutorial in Dutch here. With a lot of pictures, so if your Dutch is not very fluent never mind just have a look.

Op de blog Needle Tatting and other nonsense werd niet zo lang geleden aandacht besteed aan Roemeens naaldkant. Er staat ook een link op naar Thread Head met een uitleg. Ik heb het uitgeprobeerd. Het neemt heel veel tijd, maar ik vind het effect heel mooi en ik denk dat het goed te combineren is met naaldfrivolité. Er is ook een uitleg in het Nederlands bij Handwerken zonder Grenzen, die vind je hier.
Thread a little thinner than #10

Wednesday, June 24, 2015

The sea, the sea. De zee, de zee.


Looking for little treasures at the seaside and then later paint them with some water colors. It makes me happy for I feel have accomplished something without it taking too much time.

Kleine schatten rapen aan het strand en er dan thuis een klein aquarelletje van maken. Dat maakt me gelukkig, want het geeft me het gevoel dat ik iets heb volbracht zonder dat het me uren heeft gekost.

Tuesday, June 23, 2015

Feather and shells: water color practice. Veer en schelpen: oefening met aquarelverf.


The hardest thing for me is leaving some white spaces in my paintings. And that is just what makes water color stand out, I think. Here some more trials in this technique.

Het moeilijkst vind ik altijd wat van het witte papier open te houden en dat is juist wat bij aquarel zo belangrijk is, vind ik. Hier weer een nieuwe poging.

Monday, June 22, 2015

Working on my water color technique. Werken aan mijn aquareltechniek.


I tend to overwork my water color paintings. You have to know when to stop. So here is just a quick impression of some feathers. Not very accurate, but that is not the point for me now. Just click on the drawing to see it in a larger format.

Ik werk altijd veel te lang door aan een aquarel, daardoor mist het vaak het spontane dat een aquarel moet hebben. Dit is een snelle oefening met een paar veertjes, niet heel natuurgetrouw, maar daar ging het me nu niet om. Door op de afbeelding te klikken ga je naar een groter formaat.

Wednesday, May 27, 2015

Block tatting revisited. Blok frivolité in de herhaling.


Somehow this pattern took a lot of trying out. In the end I didn't start with ring A, but with a block followed by ring A, then another block. After ring A followed ring F strangely enough. So I worked the other way round. Have a look at the pattern here.

Dit patroon ging niet van een leien dankje. Uiteindelijk ben ik niet met een ring begonnen maar met een boog en heb eerst het stuk blok frivolté gemaakt, toen ring A, daarna weer een blok en vervolgens vreemd genoeg ring F. Ik heb dus in tegengestelde richting gewerkt. Als je het zelf wil proberen is hier het patroon.

Sunday, May 17, 2015

More block tatting. Nogmaals blok frivolité

Thread # 10. Garen # 10 Seize 5". Doorsnede 12 cm.

Practising more block tatting with Jane Eborall's pattern Catherine Wheel Motif. Love how clear her patterns are! I know this because I am now working with a pattern that is not so strait forward! I'll show you when I've figured it out, if I ever will.

Nog steeds aan het oefenen met blok frivolité (blok frivolité wil zeggen een met boogjes opgevuld deel). Dit patroon is van Jane Eborall en heet Catherine Wheel Motif. Ben altijd blij dat haar patronen zo duidelijk zijn! Dat kan niet worden gezegd van het patroon waar ik nu mee bezig ben. Ik zal het laten zien als ik er uit ben gekomen, als dat tenminste gebeurt. 

Monday, May 11, 2015

Learning block tatting with a heart pattern. Blok frivolité leren met een hartpatroon.


This little motif suited me fine to learn something new. I never did block tatting, at least not the way Jane Eborall shows how to do it. I used Lizbeth thread # 10, Springtime.
The pattern can be found HERE on www.georgiaseitz.com.

Dit motiefje is heel geschikt om iets nieuws uit te proberen: blok frivolité. Ik had het nog nooit gedaan volgens de methode van Jane Eborall.
Ik heb Lizbeth garen gebruikt #10 Springtime.
Het patroon kun je HIER vinden op www.georgiaseitz.com

VOORAANKONDIGING. Van 30 juli t/m 9 augustus organiseert Museum Bussemakershuis in Borne, Hertme en Zenderen de tentoonstelling Textiel Leeft! De deelnemers komen uit het gelijknamige boek TextielLeeft! Mijn naaldfrivolité zal er ook te bewonderen zijn. Als je in de gelegenheid bent is het een aanrader! Heerlijk fietsen of wandelen van de ene locatie naar de volgende.

Sunday, May 3, 2015

Tatted fan motif. Waaiermotief van frivolité.

seize 9 x7 cm.,approx.4 "x 2,5 "
thread just a little thinner than #10

This fan motif was found on Mariyas-tatting.blogspot.com under the section free patterns. Simple qua technique with a nice result. You need one shuttle and just the ball for the other color.

Dit waaiermotief kun je vinden op Mariyas-tatting.blogspot.com bij de free patterns. Qua moeilijkheidsgraad eenvoudig en een leuk resultaat. Je hebt één spoeltje nodig en bij de tweede kleur alleen de bol.

Thursday, April 16, 2015

Tatted square with ornament. Vierkant van frivolité met ornamentje in het midden.

Lizbeth # 10 Country Side
Finding pieces to go in your tatting are hard to find, this is just one I had still lying about. The pattern is Woodland Medallion by Robin Perfetti. The pattern can be found here. She made the square with Lizbeth size 20. I made it with size 10, so my ornament is almost twice as big (30 mm). It is a relaxed pattern you can make in one go.

Het valt niet mee ornamentjes te vinden die in je frivolité werk passen. Deze had ik toevallig nog. Het patroon heet Woodland Medallion en is gemaakt door Robin Perfetti. Het patroon kun je hier vinden. Zij gebruikte Lizbeth garen # 20, ik daarentegen # 10. Dus is mijn ornamentje bijna 2 x zo groot (30 mm). Het is een niet moeilijk patroon dat in één keer gemaakt kan worden.

Monday, April 6, 2015

A not so easy tatted square motif. Een niet eenvoudig vierkant van frivolitéthread Lizbeth 124 (Spring Garden)  #10
From the book 'Tatting together square motifs' a square designed by Iris Niebach. It is a nice design you can tat in one go. But you have to keep your wits about, because it is not an easy motif to make. I am not sure I did everything completely right.

Uit het boekje 'Tatting together square motifs' een vierkant dat door Iris Niebach is ontworpen. Het is een mooi ontwerp dat je in één ronde kunt maken. Maar je moet er wel je aandacht bij houden, want het is beslist geen makkelijk motief. Ben er niet helemaal zeker van dat ik alles wel goed heb gedaan.

Tuesday, February 24, 2015

Handbound books in The Hague. Handgebonden boeken in Den Haag.

 Finally travelled to The Hague to see the exhibition for myself. It is really surprising how 32 people all have a different outcome when they bind the same book. I enjoyed it very much to see them all together.

Eindelijk naar Den Haag geweest om de tentoonstelling Handgemaakte boeken te zien met Willem Elsschot's Villa des Roses. Het is verrassend de verschillende interpretaties van 32 mensen te zien als zij allen hetzelfde boek onder handen nemen. Ik vond het erg leuk ze allemaal naast elkaar te zien.
 The exhibition is here.

De tentoonstelling is hier te vinden.

Sunday, February 15, 2015

Little book with Indian paper. Boekje met omslag van Indiaas papier.

15,5 x 10 cm. (approx. 6"x 4")
Got some lovely paper from my son who visited India. I combined the purple paper with orange linen to give it a real Indian feel.

Kreeg heel mooi Indiaas papier van mijn zoon die onlangs India bezocht. Ik combineerde het paarse papier met oranje boekbinderslinnen om het Indiase sfeertje goed te laten uitkomen.

Book exhibtion in The Hague until 15th of March!

Boekententoonstelling in Den Haag tot 15 maart!

Sunday, February 8, 2015

Fashion illustration inspired water color. Aquarel geïnspireerd op mode illustratie.


In the Hague is a fantastic exhibition called Romantische Mode (Romantic Fashion)  Mr Darcy meets Eline Vere. I was inspired to make this water color of an empire dress. If you happen to be in The Hague go and see it in the Gemeente Museum. And while you are there, don't forget to go to the book exhibition with all the different bindings of Villa des Roses at the Centrale Bibliotheek.

In Den Haag is tot en met 22 maart de tentoonstelling Romantische Mode, Mr Darcy meets Eline Vere te zien in het Gemeente Museum. Echt een aanrader! Het inspireerde mij tot het maken van deze aquarel van een empire jurk. En als je dan toch in Den Haag bent, dan bezoek je toch ook even de Centrale Bibliotheek op het Spui waar nu alle gebonden exx. liggen van Villa des Roses, waaronder het mijne.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails