Pages

Saturday, October 18, 2014

A tatted Halloween. Frivolité met Halloween.


Inspired by Halloween I got myself some orange thread (not the best quality I am sorry to say) and started a scary necklace to wear for the occasion. The golden skull embellishment (a kind of stud) was just a lucky find. Very easy to connect to the tatted piece by just folding over the little metal parts at the back. Frightening and stylish was my aim.

Geïnspireerd door Halloween ben ik aan de slag gegaan met oranje garen (niet de beste kwaliteit, helaas) en heb een halssieraad gemaakt voor die speciale gelegenheid. Het gouden doodshoofdje (een soort stud) vond ik bij toeval. Het is makkelijk op frivolité te bevestigen door simpelweg de metalen lipjes om te buigen. Griezelen in stijl was wat ik voor ogen had.


Saturday, October 11, 2014

Crochetted pumpkins. Gehaakte pompoentjes.


October is the month of the pumpkin, I love to make soup from them. And I just needed a break from tatting and making these pumpkins is a quick job. Within an hour you can make one. On the internet you can find a lot of patterns, but basically you have to crochet a ball and then go with a thread through the middle a couple of times to make the sections. And it doesn't have to be that precise because pumpkins aren't very symmetrical. The top I just made up while going along and it looks ok, don't you think? Most important is the color, you have to get that right to give it a pumpkin look.

Oktober is de maand van de pompoen en ik vind het heerlijk om pompoensoep te maken. Ik had behoefte een pauze in te lassen van de frivolité en pompoentjes haken gaat zo lekker snel. Binnen een uur heb je er één af. Op internet zijn talloze patroontjes te vinden, maar eigenlijk hoef je alleen maar een bal te haken en vervolgens de draad door het midden te halen een paar keer om de bal te spannen. En dat hoeft helemaal niet precies, want pompoentjes zijn niet echt symmetrisch. de aanzet van het steeltje en het steeltje zelf heb ik al doende verzonnen en het ziet er ok uit, vind je niet? Het belangrijkste is de kleur, die moet goed zijn, dan lijkt het al gauw op een pompoen.

Sunday, September 28, 2014

Post-it book. Post-it boekje.

5 x 3 inches, Bindewerk paper
This little book was easily made with a Post-it notebook. The paper is from the German brand Bindewerk, the quality is very good. The measurements of this book are approx. 5 x 3 inches, but you can make it smaller or bigger depending on your Post-it block.

Dit boekje is snel gemaakt met een Post-it blokje. Het papier is van het Duitse merk Bindewerk dat van een prachtige kwaliteit is, dit papier is ook bij verschillende Nederlandse websites te bestellen. De afmetingen van het boekje zijn ca, 13 x 8 cm., maar je kunt dat natuurlijk aanpassen al naar gelang je een groter of kleiner Post-it blokje hebt.


Saturday, September 20, 2014

Stamping and Tatting. Stempelen en frivolité.

Cutting your own stamp
Another stamp I made. Flow Magazine publishes at the moment a little notebook every week and I printed my stamp on one of the pages.

Weer een stempeltje gemaakt. Flow Magazine geeft op dit moment elke week een soort schriftje uit, waar je aantekeningen in kunt maken per week. Ik heb mijn stempeltje uitgeprobeerd op een van de bladzijden van schriftje # 1.
#10 thread , garen
Still making little motives in two colors.

Weer een motiefje met twee kleuren garen.

Sunday, September 14, 2014

Happy with my lovely new thread! Blij met mijn mooie nieuwe garen!

I ordered some Lizbeth thread #10 and I am now working with it. It is such a nice thread to tat with! This is #120 called Denim Whisper (love those names too). Again it is a pattern from the book Festive Snowflakes and Ornaments. This is a ornament, you could guess that, right?

Ik heb een paar bolletjes Lizbeth garen #10 besteld en dat garen gebruik ik nu voor mijn frivolité. Het is zulk heerlijk draad om mee te werken! Dit is # 120 en heet Denim Whisper (prachtige namen hebben de bolletjes). Wederom een patroon uit het boek Festive Snowflakes and Ornaments. Dit is een ornament, maar dat had je waarschijnlijk al in de gaten. 
In Nederland kun je Lizbeth garen bestellen bij Heikina de Ruijter.


A little stamp I made for the autumn. Een stempeltje gesneden voor de herfst.

Saturday, September 6, 2014

How color changes everything. Hoe kleur alles anders maakt.

This is Snowflake # 9 from the book Festive Snowflakes & Ornaments! Can you believe it? Not very snowlike in these colors, don't you think? I love to tat these patterns, but at the same time experiment with the colors.
If you connect several of these it would also make a beautiful bigger pattern.

Dit is sneeuwvlok # 9 uit het boek Festive Snowflakes & Ornaments! Moeilijk te geloven. De sneeuwvlok is niet meer terug te vinden in deze kleurencombinatie. Ik vind dit erg mooie patronen en ze zijn geweldig om qua kleur mee te experimenteren. Een paar van deze motieven aan elkaar maken samen een geweldig groter patroon.

Sunday, August 10, 2014

Nice tatted square motif. Leuk vierkant motiefje van frivolité.

Motif made in one go. The pattern can be found in Square Motifs. See this post for information.

Motiefje dat in één ronde gemaakt wordt. Patroon komt uit het boekje Square Motifs. Zie deze post voor informatie.

Sunday, July 27, 2014

Visiting gardens in East Anglia, England. Op bezoek bij tuinen in East Anglia, Engeland.

 Wonderful trip to some lovely gardens in East Anglia, the weather was good, a bit hot even. Tried to make some quick sketches. I used my moleskine watercolor sketchbook, a pencil, a micron pen and watercolors.

Prachtig reisje naar East Anglia gemaakt en daar een aantal beroemde tuinen bezocht. Het weer was goed, het was er zelfs heet. Mijn best gedaan een paar snelle schetsjes te maken in mijn Moleskine aquarel schetsboekje. Met potlood, micron pen en aquarelverf.
East Ruston Old Vicarage

Monday, July 14, 2014

Box for desk. Doosje voor op je bureau.

 Just made a quick little box for keeping some rolls of washitape on my desk. The paper has nice handwriting and old stamps on it. The measurements are 6 x 6 x 4,5 cm (approx. 2,5 x 2,5 x 1,75 ")

Even een snel doosje voor mijn bureau met een paar rolletjes washitape. Op het sierpapier mooie handschriften en oude postzegels en stempels. Het formaat is 6 x 6 x 4,5 cm.

Saturday, July 5, 2014

Tatted snowflake alias doily. Sneeuwvlok alias kleedje van frivolité.

This snowflake comes from the book Festive snowflakes & ornaments Edited by Barbara Foster. The patterns are beginner and intermediate level. The descriptions are for shuttle and needle. I used thread # 10 and shuttle and ball.

Deze sneeuwvlok is uit het boek Festive snowflakes & ornaments Edited by Barbara Foster. De patronen zijn allemaal  beginner en gemiddeld qua niveau. De beschrijvingen zijn voor zowel spoeltje als naald. Ik heb garen # 10 gebruikt met een spoeltje en de bol.

Friday, June 27, 2014

Half circulair book with coptic binding and knot work. Halfrond boek met koptische binding en knoopwerk.


I love combining paper and textile, in this coptic binding I added some knot work on the back. The colors of the threads are the same as the colors of the signatures. The 7 signatures were folded from circulair origami papers. The book measures 16 x 8 cm. It closes with a ribbon. The black thread on the front and back is waxed cord.

Ik vind het heel leuk papier en textiel te combineren, in deze koptische binding heb ik dat gedaan door wat knoopwerk op de rug te maken. De kleuren van het garen komen overeen met de kleuren van de 7 katernen die zijn gevouwen van ronde vouwblaadjes. Het formaat van het boekje is 16 x 8 cm. Het sluit met een lintje. Het zwarte draad op de voor- en achterkant is waxed koord.
Saturday, June 14, 2014

Another tatted square. Nog een vierkant van frivolité.


This a a fine square to make, I love this pattern. Again it is from the book Square Motifs, I mentioned in last post.

Dit is een fijn patroontje om te maken. Ook dit komt uit het boekje Square Motifs dat ik noemde in mijn vorige post.


Micron pen and water colors on water color paper.

Sunday, June 8, 2014

Tatted square. Vierkant van frivolité.


With squares there are a lot of possibilities, you can put them together and make a bigger piece or you can take a part of the pattern and make a triangle. This is a pattern from the book (see below) Square motifs. To make them you have to know how to read a pattern for the text is very limited. The beauty of these patterns is that all the patterns can be made in one round. The book is a result of a course given by Iris Niebach about how to design a square. I find it inspiring and really want to start making my own squares.

Met vierkanten heb je een hoop mogelijkheden, je kunt ze aan elkaar zetten en zo een groter geheel krijgen of je kunt de helft van een vierkant maken en dan heb je een driehoek met allerlei mogelijkheden. Dit is een patroon uit het boekje (zie hieronder) Square motifs. Het is Engelstalig. Het mooie van de patronen is dat je ze allemaal in één keer kunt maken, dus niet tussentijds afhechten! Om ze te maken moet je wel weten hoe je een getekend patroon moet lezen, want de uitleg is uiterst summier. Het boekje is het resultaat van een cursus gegeven door Iris Niebach over het zelf ontwerpen van een vierkant. Het is heel inspirerend, ik krijg zin zelf aan de slag te gaan met een vierkant. Het boekje is in Nederland te bestellen bij Heikina de Ruijter.


Book with 12 patterns of squares

Micron pen, water color, stencil.

Saturday, May 24, 2014

Tatted heart. Frivolité hartje.

This lovely little heart hides another pattern as well: a teardrop. I think the last will make a nice pendant.
The pattern was inspired by a pattern from the early 1900s. You can find the pattern on tatknot. blogspot.com. The link can be found here.

Dit lieve hartje verbergt een ander leuk patroontje, n.l.  een traanvorm. Dat patroontje lijkt me heel geschikt als hangertje. De inspiratie voor dit patroon komt van een oud motiefje uit begin 1900. Het patroon staat op tatknot.blogspot.com. De link voor het patroon vind je hier.


Micron pen and colored pencil on water color paper.

Sunday, May 4, 2014

Evening purse with frame. Avondtasje met beugel.

This purse has the possibility to hide the chain inside if you don't want to use it. I found this frame on the market, they had just the one unfortunately. I transferred an image from the Graphics Fairy and added some free tatting and a charm of a dragon fly.

Dit tasje heeft de mogelijkheid de ketting naar binnen te doen, de bevestigingsringetjes vallen dan ook naar binnen. Ik vond dit beugeltje op de markt, maar helaas was er maar één. De afbeelding komt van the Graphics Fairy, en is er opgestreken. Verder een beetje vrije frivolité en een bedeltje van een libelle.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails