Pages

Wednesday, April 16, 2014

More celtic tatting. Nogmaals keltisch frivolité

Interlocking rings are very beautiful especially when you are looking for the celtic look. With a needle they are made more easily than with a shuttle. On Le Blog Frivole you can find a good tutorial, although the last ring can be a bit difficult. I had a couple of try outs before I was satified with the result. The rest of the motive was also needle tatted, I just made the pattern up while I was going.

In elkaar hakende ringen zijn erg mooi, vooral als je zoals ik bezig bent met keltische motieven. Met een naald is dit eenvoudiger te doen dan met een spoeltje. Op Le Blog Frivole staat een goede uitleg, hoewel de laatste ring in het begin niet makkelijk is. Ik heb een paar pogingen moeten doen om het goed voor elkaar te krijgen. De rest van het motief is ook met de naald gedaan, ik heb het een beetje verzonnen terwijl ik bezig was.

Saturday, March 29, 2014

Knitted baby jumper. Gebreid babytruitje.

This little jumper is for around 3 months old. I used merino baby wool. It can be washed in the machine. The pattern is again from Babykleertjes breien by Catherine Bouquerel. What I really like is that the front can be opened for the baby's head.

Dit kleine truitje is voor ca. 3 maanden. Het is gebreid met merino babywol van Katia en kan in de wasmachine. Het patroon is weer uit Babykleertjes breien geschreven door Catherine Bouquerel (uitg. Forte). Wat zo fijn is van dit model is dat de voorkant helemaal open kan voor het babyhoofdje. 

Saturday, March 22, 2014

Trying out celtic tatting. Proefjes van keltisch frivolité

Celtic tatting is not very complicated, though I found I needed some guidance. I ordered the book Celtic Tatting by Rozella Linden and now I am working through it. It starts simple and becomes more difficult with each pattern. Above you see my first trials, I like the result and I am planning to use this in my designs.

Keltisch frivolité is niet heel moeilijk, maar het is wel handig als je een beetje uitleg krijgt. Ik heb het boek Celtic Tatting aangeschaft geschreven door Rozella Linden. Ik werk het boek nu door, het begint heel simpel en wordt langzaam moeilijker. Hierboven mijn eerste proefjes, ik vind het er leuk uitzien en ik ben van plan het in mijn ontwerpen te gaan toepassen.


Friday, March 21, 2014

Knitted baby coat. Gebreid babyjasje.

Another piece of clothing for our grandchild that is exspected to arrive in May. The pattern of this little coat for the first months is again from the book: Babykleertjes breien by Catherine Bouquerel. It is a translation from the original French book called:Tricots câlins pour mon bébé.

Weer een kledingstuk gebreid voor de nieuwkomer die we in mei verwachten. Het patroon van dit jasje voor de eerste maanden komt ook weer uit het boek Babykleertjes breien geschreven door Catherine Bouquerel. Een uitgave van Forte die helaas zeer slordig vertaald is.

Saturday, March 15, 2014

Bag with metal purse frame. Tasje met metalen beugel.

 The portrait of a lady came from The Graphics Fairy. I transferred it on the fabric with transfer paper you use with an iron. I added a little tatted motif, some buttons and a metal heart. In the hair I put some hotfix stones for a little glimmer. Sewed the bag in the frame with invisible thread and that was the hardest part!

Het plaatje met de dame vond ik bij The Graphics Fairy. Ik bracht het over op de stof met transferpapier waarmee je het op de stof kunt strijken. Ik voegde een frivolité motiefje toe, een metalen hartje, een paar knoopjes en een paar hotfix steentjes voor een beetje glinstering. De stof werd met onzichtbaar garen in het beugeltje genaaid en dat was nog het moeilijkste deel van dit project.


I love the lining with the romantic flowery motif.

Ik ben heel tevreden met de romantische bloemenvoering.

Saturday, March 1, 2014

Knitted baby cardigan. Gebreid babyvestje.

 Yes that's right I am a grandmother in the making! So it is time to get out the old knitting needles again. This little cardigan (seize 3 months) is made from beautiful soft cotton. The pattern is from the book below, it is a translation from the french. All the clothes in this book are for the just born or three month old babies. It is an adorable book with not too complicated patterns. Unfortunately the dutch translation is not perfect: in the two models I made there were silly mistakes.

Ja je ziet het goed, ik word oma. Dus het is weer tijd om aan het breien te gaan. Dit vestje (voor 3 maanden) heb ik gemaakt van prachtige zachte katoen. Het patroon komt uit het boekje hieronder van uitgeverij Forte, het is een vertaling uit het Frans. Alle kleertjes in dit boek zijn voor pasgeborenen of voor 3 maanden. Het is een schattig boekje met niet al te moeilijke patronen. Helaas is de Nederlandse vertaling een beetje slordig, in de beschrijvingen van de twee modelletjes die ik heb gemaakt, kwam ik fouten tegen.

Tuesday, February 18, 2014

TIAS 2014 finished! Frivolté Mee 2014 voltooid!


It was a sailing boat, how did I miss that? I guess the flowers led me astray. Well, it was fun to make this and I thank Jane Eborall for all her hard work to make this possible.

Het is een zeilboot, hoe kon ik dat over het hoofd zien? Waarschijnlijk door de bloemmotieven. Het was heel leuk weer mee te doen en ik wil Jane Eborall bedanken voor al het werk dat ze hiervoor heeft moeten verzetten.

Saturday, February 15, 2014

TIAS Day 15. Frivolité Mee dag 15

Is it a hat? Or a boat? Connecting the two parts was rather difficult, I wished I had a third hand to help!

Is het een hoed? Een boot? De twee delen aan elkaar zetten was best een gehannes, een extra hand was makkelijk geweest!

En de link staat hier.

Friday, February 14, 2014

TIAS Day 13 and 14. Frivolité Mee dag 13 en 14.

Here my day 13 and 14 together. As far as I can see still nobody knows what it is, me included. 

Hier dag 13 en 14 samen. Nog altijd weet niemand wat het voorstelt en ik zeker niet.

Hier is de link.

Saturday, February 8, 2014

TIAS Day 12. Frivolité Mee dag 12.

Another day another TIAS. Still no idea. A butterfly?

Een nieuwe dag een nieuw stukje frivolité. Nog altijd geen idee. Een vlinder?

And here is the link.

Wednesday, February 5, 2014

TIAS Day 11. Frivolité Mee dag 11.

Second piece finished and now we will work with a contrasting colour and all will be clear, I hope!

Tweede deel is af en vanaf nu gaan we met een andere kleur werken en dat zal wel duidelijkheid geven, hoop ik!

If you want to have a go yourself: go here.

Monday, February 3, 2014

TIAS Day 10. Frivolité Mee dag 10.

We seem to be nearly finished with the TIAS and still it is not clear what it is! Madtatter suggested a water can and I still think it must be something like that. I mean something you can use and hold in your hand. What do you think?

We schijnen het eind te naderen van de Frivolité Mee van dit jaar en nog steeds is niet duidelijk wat het voorstelt. Madtatter denkt aan een gieter en ik denk ook aan zoiets. Een gebruiksvoorwerp dat je vast kunt houden. Wat denk jij?

Hier is de link van de TIAS.

Saturday, February 1, 2014

TIAS Day 9. Frivolité Mee dag 9.

I keep thinking it is a teapot. Well, we'll see. My last chain isn't perfect, I had to add new thread! I use # 10, by the way.

Ik blijf er een theepot inzien. Nou ja, we zullen zien. Mijn laatste boogje is niet perfect en dat komt omdat ik een nieuwe draad moest aanhechten! Ik gebruik trouwens garen #10.

The link to participate can be found here.


Tuesday, January 28, 2014

TIAS Day 8. Frivolité Mee dag 8.

Very hard to decide what it will be. When the pieces are connected it can be anything, right? A teapot perhaps?

Heel moeilijk om te zien wat het nou moet worden. Als de delen aan elkaar worden gezet kan het alle kanten opgaan, nietwaar? Een theepot, misschien?

And here is the link to the pattern.

Saturday, January 25, 2014

TIAS Day 7. Frivolité Mee dag 7.

Another Tias day, I still don't know what we are making. It looks nice though with the little flower motifs.

Weer een dag van de Frivolité Mee. Weet nog altijd niet wat het wordt. Maar die bloemmotiefjes zijn heel leuk.

And for those who want to participate here is the link

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails