Pages

Wednesday, June 24, 2015

The sea, the sea. De zee, de zee.


Looking for little treasures at the seaside and then later paint them with some water colors. It makes me happy for I feel have accomplished something without it taking too much time.

Kleine schatten rapen aan het strand en er dan thuis een klein aquarelletje van maken. Dat maakt me gelukkig, want het geeft me het gevoel dat ik iets heb volbracht zonder dat het me uren heeft gekost.

Tuesday, June 23, 2015

Feather and shells: water color practice. Veer en schelpen: oefening met aquarelverf.


The hardest thing for me is leaving some white spaces in my paintings. And that is just what makes water color stand out, I think. Here some more trials in this technique.

Het moeilijkst vind ik altijd wat van het witte papier open te houden en dat is juist wat bij aquarel zo belangrijk is, vind ik. Hier weer een nieuwe poging.

Monday, June 22, 2015

Working on my water color technique. Werken aan mijn aquareltechniek.


I tend to overwork my water color paintings. You have to know when to stop. So here is just a quick impression of some feathers. Not very accurate, but that is not the point for me now. Just click on the drawing to see it in a larger format.

Ik werk altijd veel te lang door aan een aquarel, daardoor mist het vaak het spontane dat een aquarel moet hebben. Dit is een snelle oefening met een paar veertjes, niet heel natuurgetrouw, maar daar ging het me nu niet om. Door op de afbeelding te klikken ga je naar een groter formaat.

Wednesday, May 27, 2015

Block tatting revisited. Blok frivolité in de herhaling.


Somehow this pattern took a lot of trying out. In the end I didn't start with ring A, but with a block followed by ring A, then another block. After ring A followed ring F strangely enough. So I worked the other way round. Have a look at the pattern here.

Dit patroon ging niet van een leien dankje. Uiteindelijk ben ik niet met een ring begonnen maar met een boog en heb eerst het stuk blok frivolté gemaakt, toen ring A, daarna weer een blok en vervolgens vreemd genoeg ring F. Ik heb dus in tegengestelde richting gewerkt. Als je het zelf wil proberen is hier het patroon.

Sunday, May 17, 2015

More block tatting. Nogmaals blok frivolité

Thread # 10. Garen # 10 Seize 5". Doorsnede 12 cm.

Practising more block tatting with Jane Eborall's pattern Catherine Wheel Motif. Love how clear her patterns are! I know this because I am now working with a pattern that is not so strait forward! I'll show you when I've figured it out, if I ever will.

Nog steeds aan het oefenen met blok frivolité (blok frivolité wil zeggen een met boogjes opgevuld deel). Dit patroon is van Jane Eborall en heet Catherine Wheel Motif. Ben altijd blij dat haar patronen zo duidelijk zijn! Dat kan niet worden gezegd van het patroon waar ik nu mee bezig ben. Ik zal het laten zien als ik er uit ben gekomen, als dat tenminste gebeurt. 

Monday, May 11, 2015

Learning block tatting with a heart pattern. Blok frivolité leren met een hartpatroon.


This little motif suited me fine to learn something new. I never did block tatting, at least not the way Jane Eborall shows how to do it. I used Lizbeth thread # 10, Springtime.
The pattern can be found HERE on www.georgiaseitz.com.

Dit motiefje is heel geschikt om iets nieuws uit te proberen: blok frivolité. Ik had het nog nooit gedaan volgens de methode van Jane Eborall.
Ik heb Lizbeth garen gebruikt #10 Springtime.
Het patroon kun je HIER vinden op www.georgiaseitz.com

VOORAANKONDIGING. Van 30 juli t/m 9 augustus organiseert Museum Bussemakershuis in Borne, Hertme en Zenderen de tentoonstelling Textiel Leeft! De deelnemers komen uit het gelijknamige boek TextielLeeft! Mijn naaldfrivolité zal er ook te bewonderen zijn. Als je in de gelegenheid bent is het een aanrader! Heerlijk fietsen of wandelen van de ene locatie naar de volgende.

Sunday, May 3, 2015

Tatted fan motif. Waaiermotief van frivolité.

seize 9 x7 cm.,approx.4 "x 2,5 "
thread just a little thinner than #10

This fan motif was found on Mariyas-tatting.blogspot.com under the section free patterns. Simple qua technique with a nice result. You need one shuttle and just the ball for the other color.

Dit waaiermotief kun je vinden op Mariyas-tatting.blogspot.com bij de free patterns. Qua moeilijkheidsgraad eenvoudig en een leuk resultaat. Je hebt één spoeltje nodig en bij de tweede kleur alleen de bol.

Thursday, April 16, 2015

Tatted square with ornament. Vierkant van frivolité met ornamentje in het midden.

Lizbeth # 10 Country Side
Finding pieces to go in your tatting are hard to find, this is just one I had still lying about. The pattern is Woodland Medallion by Robin Perfetti. The pattern can be found here. She made the square with Lizbeth size 20. I made it with size 10, so my ornament is almost twice as big (30 mm). It is a relaxed pattern you can make in one go.

Het valt niet mee ornamentjes te vinden die in je frivolité werk passen. Deze had ik toevallig nog. Het patroon heet Woodland Medallion en is gemaakt door Robin Perfetti. Het patroon kun je hier vinden. Zij gebruikte Lizbeth garen # 20, ik daarentegen # 10. Dus is mijn ornamentje bijna 2 x zo groot (30 mm). Het is een niet moeilijk patroon dat in één keer gemaakt kan worden.

Monday, April 6, 2015

A not so easy tatted square motif. Een niet eenvoudig vierkant van frivolitéthread Lizbeth 124 (Spring Garden)  #10
From the book 'Tatting together square motifs' a square designed by Iris Niebach. It is a nice design you can tat in one go. But you have to keep your wits about, because it is not an easy motif to make. I am not sure I did everything completely right.

Uit het boekje 'Tatting together square motifs' een vierkant dat door Iris Niebach is ontworpen. Het is een mooi ontwerp dat je in één ronde kunt maken. Maar je moet er wel je aandacht bij houden, want het is beslist geen makkelijk motief. Ben er niet helemaal zeker van dat ik alles wel goed heb gedaan.

Tuesday, February 24, 2015

Handbound books in The Hague. Handgebonden boeken in Den Haag.

 Finally travelled to The Hague to see the exhibition for myself. It is really surprising how 32 people all have a different outcome when they bind the same book. I enjoyed it very much to see them all together.

Eindelijk naar Den Haag geweest om de tentoonstelling Handgemaakte boeken te zien met Willem Elsschot's Villa des Roses. Het is verrassend de verschillende interpretaties van 32 mensen te zien als zij allen hetzelfde boek onder handen nemen. Ik vond het erg leuk ze allemaal naast elkaar te zien.
 The exhibition is here.

De tentoonstelling is hier te vinden.

Sunday, February 15, 2015

Little book with Indian paper. Boekje met omslag van Indiaas papier.

15,5 x 10 cm. (approx. 6"x 4")
Got some lovely paper from my son who visited India. I combined the purple paper with orange linen to give it a real Indian feel.

Kreeg heel mooi Indiaas papier van mijn zoon die onlangs India bezocht. Ik combineerde het paarse papier met oranje boekbinderslinnen om het Indiase sfeertje goed te laten uitkomen.

Book exhibtion in The Hague until 15th of March!

Boekententoonstelling in Den Haag tot 15 maart!

Sunday, February 8, 2015

Fashion illustration inspired water color. Aquarel geïnspireerd op mode illustratie.


In the Hague is a fantastic exhibition called Romantische Mode (Romantic Fashion)  Mr Darcy meets Eline Vere. I was inspired to make this water color of an empire dress. If you happen to be in The Hague go and see it in the Gemeente Museum. And while you are there, don't forget to go to the book exhibition with all the different bindings of Villa des Roses at the Centrale Bibliotheek.

In Den Haag is tot en met 22 maart de tentoonstelling Romantische Mode, Mr Darcy meets Eline Vere te zien in het Gemeente Museum. Echt een aanrader! Het inspireerde mij tot het maken van deze aquarel van een empire jurk. En als je dan toch in Den Haag bent, dan bezoek je toch ook even de Centrale Bibliotheek op het Spui waar nu alle gebonden exx. liggen van Villa des Roses, waaronder het mijne.

Sunday, February 1, 2015

Catalogue Book Exhibition The Hague. Catalogus Boekententoonstelling in Den Haag


The Book Exhibition in The Hague (see my previous post) in which I participate will open tomorrow in the Centrale Bibliotheek. The Ambachhuys printed a catalogue of all the books on a couple of A4 papers, one can fold into a little booklet. Above you see how I put it into a folder. My book is the one under left on the cover. From tomorrow the books will be on show in the Centrale Bibliotheek until 15th of March.

De boekententoonstelling in Den Haag waar ook mijn exemplaar van Villa des Roses ligt (zie mijn vorige bericht) opent morgen in de Centrale Bibliotheek in Den Haag en zal duren tot 15 maart. Het Ambachthuys heeft een overzicht van alle exemplaren op een paar A4 vellen afgedrukt die tot een klein boekje konden worden gevouwen. Mijn boek staat linksonder op de omslag. 
Je ziet hier hoe ik er een boekje van heb gemaakt.


Saturday, January 17, 2015

Book Exhibition Handbound Books in the Ambachthuys in The Hague. Tentoonstelling handgebonden boeken in het Ambachthuys in Den Haag.

In The Hague is at this moment an exposition of handbound books until 15th of March 2015. First at the Ambachthuys, and from February 2 at the Centrale Bibliotheek, Spui 68, The Hague.
The content of all the books is the novel Villa des Roses by Willem Elsschot. A wonderful dark story about the inhabitants of a boarding house in Paris called Villa des Roses, in the beginning of the 20th century. I decided to make a coptic binding with colorful knotwork on the back. 

Op dit moment is in Den Haag de tentoonstelling te zien BANDENmetKUNST Ambachtelijk Gebonden Boeken in het Ambachthuys. Tot eind januari, daarna gaat de tentoonstelling vanaf 2 februari tot 15 maart naar de Centrale Bibliotheek aan het Spui 68 in Den Haag. Meer informatie over handboekbinden? Kijk hier!
Alle tentoongestelde banden bevatten dezelfde roman: Villa des Roses van Willem Elsschot. Een prachtig inktzwart verhaal over de bewoners van een naargeestig pension in Parijs in de beginjaren van de twintigste eeuw. 
Ik heb er een koptische binding van gemaakt met kleurig knoopwerk op de rug.

For the cover I painted paper with acrylic paint and added a handcut rose stencil design. Voor de omslag verfde ik het papier met acrylverf en stencilde er  het handgesneden roosmotief vervolgens op.

A coptic binding. Een koptische binding.

I made colorful knot work with cotton thread on the coptic binding. Met gekleurd katoenen garen maakte ik cordon knoopwerk op de rug van de koptische binding. 

I sew textile roses on the back. The roses were decorated with a little black paint and a bit of glitter. Ik heb stoffen roosjes op de rug genaaid, die ik had bewerkt met een beetje zwarte verf en wat glitters.


The skull is a brad, also painted with some black paint and I added glitter to the eye holes. Het doodshoofdje is een brad die ook bewerkt is met een beetje zwarte verf en in de ogen een beetje glitter.
Saturday, December 13, 2014

Book review on drawing fairies, part 3 (final part). Boekrecensie over elfen tekenen, deel 3 (slot).

3D illustration, manipulated with the computer
This is the last part of the series book reviews on drawing fairies. Want to see part 1 and part 2? Click the links.

Dit is het laatste deel van de serie recensies van boeken over elfen tekenen. Hier zijn de links van deel 1 en deel 2.

1. Watercolour fairies. A step-by-step guide to painting fairies.
 This title has a short but very practical introduction to the technique of watercolours followed by 5 chapters on different kinds of fairies. Each of these parts has one or two projects with step by step explanations by different artists on how to draw and paint these. What I like about this book is the enormous amount of examples from very different artists. All sorts of styles are shown.

1. Elfen in aquarel. Een geïllustreerd instructieboek voor het tekenen en schilderen van elfen, pixies, gnomen en andere magische wezens. 
Dit boek geeft een korte maar zeer praktische inleiding in de techniek van aquarel. Vervolgens zijn er 5 delen waarin de verschillende soorten elfen aan bod komen met ieder één of twee projecten met stap voor stap uitleg van steeds wisselende kunstenaars om na te schilderen. Wat leuk is aan dit boek is de zeer grote verscheidenheid van kunstenaars en stijlen die getoond wordt.

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman.
Again a short introduction about technique with also some advice on how to draw fairies. The main part of the book though are the 12 projects with step by step details how to paint them with watercolours.
The drawings are easy to scan and enlarge on the computer before you copy them on watercolour paper. If you take your time the results are very satisfying. I learnt a lot from this small book (64 pages)!

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman. (geen ned. vertaling)
Hier weer een korte inleiding over de techniek met bovendien wat over het tekenen zelf. Maar het voornaamste deel van het boek bestaat uit de 12 projecten met stap voor stap uitleg hoe die met aquarelverf uit te voeren. De tekeningen zijn eenvoudig te scannen en te vergroten op de computer alvorens ze op aquarelpapier over te brengen. Als je rustig de tijd neemt krijg je verbluffend goede resultaten met dit kleine boekje (64 pagina's).

3.Fairy Art Studio.
This book is different from all the other titles I mentioned before, because for this one you need your computer. Besides this title is meant for children. A cd-rom is included. I liked it though for it is quite easy to use with a computer and I learnt a bit about working with Photoshop Elements. The drawing part with the cd-rom is very easy, also for children. The working with Photoshop is not so easy and children definitely willneed some help with the colouring and composition of the final work.
If you want to draw in the traditional way you will find some inspiration here.

3.Digitaal elfen tekenen.
Deze titel hoort niet bij de voorgaande titels in die zin dat je hier een computer nodig hebt. Bovendien is dit boekje voor kinderen bedoeld. Er zit een cd-rom bij. Ik vond het desalniettemin best leuk omdat het heel makkelijk is om er elfen mee te tekenen op de computer en ik leerde bovendien een beetje met Photoshop Elements te werken. Voor kinderen is de cd-rom goed te doen, maar bij het werken met Photoshop hebben ze beslist hulp nodig, dan gaat het om het inkleuren en het maken van de uiteindelijke compositie.
Als je liever gewoon tekent, doe je met dit boekje ook nog inspiratie op.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails