Pages

Saturday, June 11, 2016

Tatted flower motif with beads. Bloemmotief van frivolité

thread # 10, 1 shuttle, seed beads # 8
Since my craftsy course in tatting Next steps in shuttle tatting I work more often with beads. I find you have to work more carefully then and more often look at your pattern. This pattern is by Jennifer Williams and called Flower motif with beads

Sinds ik de cursus Next steps in shuttle tatting heb gevolgd werk ik veel vaker met kraaltjes. Je moet daar veel meer je aandacht bij houden en veel vaker je patroon raadplegen, merk ik. Dit patroon is van Jennifer Williams en heet Flower motif with beads.

Saturday, June 4, 2016

Finished the doily. Kleedje voltooid.Thre

Thread # 10, 2 shuttles. Garen #10, 2 spoeltjes.
Finally finished the Once in a lifetime doily by Jane Eborall! I've been busy with a Craftsy course by Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. It is realistic painting with watercolors, I love it, I learn so much!
If you want the pattern of the doily, look here.

Eindelijk het ''Once in a lifetime" kleedje van Jane Eborall af! Ben de laatste tijd druk geweest met een Craftsy cursus van Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. Het is realistich schilderen met aquarelverf. Heel erg leuk en ik leer een hoop!
Patroon van het kleedje vind je hier.

Sunday, March 13, 2016

Tatted doily first three rounds. Kleedje van frivolité, eerste drie rondes.

Lizbeth #10 Spring Garden(124), Raspberry Pink(624) and Spring Green(680)
This is the Once in a lifetime doily by Jane Eborall, at least it is the first three rounds. You can climb from one row to the next, but I like to work it one round at the time, for I like to change colors each round. The doily has six rounds in total. And lots of split rings!

Dit kleedje heet Once in a lifetime doily en het patroon is van Jane Eborall. Dit zijn de eerste drie rondes, het zijn er zes in totaal. Je kunt van de ene ronde naar de volgende gaan, maar ik geef er de voorkeur aan per ronde te werken, ook omdat ik van kleur wil wisselen. Heel veel gespleten ringetjes in dit patroon!

Sunday, March 6, 2016

Tatted necklace with encapsulation technique. Halsketting van frivolité met de 'encapsulation' techniek.

Lizbeth thread #10, Spring Garden, Spring Green, Raspberry Pink Med.
"Encapsulation" enables you to take thread to another place in your work and so you can move colors around. I found this pattern an enormous challenge and I didn't succeed in one go. As you can see my folded rings are not quite the same size. I must say now I have been acquainted with this new technique I see a dazzling amount of possibilities. So much that I think I will make something quite simple next.
The pattern is again from the Craftsy course Next steps in shuttle tatting from Marilee Rockley.

"Encapsulation" (inkapselen) stelt je in staat de garendraad onzichtbaar mee te voeren naar een andere plek in je werk en hem daar weer tevoorschijn te laten komen. Dit patroon was echt een uitdaging en ik heb herhaaldelijk stukken moeten uithalen. Mijn 'gevouwen' ringen zijn ook niet van gelijke grootte. Nu ik deze techniek ken, zie ik een oneindig aantal mogelijkheden opdoemen. Zoveel zelfs dat ik nu maar eens iets simpels ga maken.
Het patroon is weer van de Craftsy cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

Saturday, February 27, 2016

Celtic triangle pendant in tatting. Keltische driehoek: een hanger van frivolité.

thread ca. #10, garen ca. #10
For this pendant it is nice to have a special slim celtic shuttle. I did celtic tatting before, mostly with a needle, then you obviously don't need a special celtic shuttle and once  with shuttles, when I didn't have a celtic shuttle, I used a plastic stirrer, not ideal but it worked! This is another pattern from the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. The patterns are so great!

Om deze hanger te maken is het aan te raden een speciaal dun spoeltje te hebben, een zog. keltisch spoeltje. Ik heb eerder keltische ontwerpen gemaakt, maar dan met een naald, je hebt dan uiteraard geen keltisch spoeltje nodig. Ook heb ik een keer een improvisorisch keltisch spoeltje gemaakt van een plastic roerstaafje. Dat werkte ook, al was het niet ideaal. Dit patroon is wederom afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley. De patronen zijn echt mooi!


Sunday, February 14, 2016

Tatted pendant with beads. Hanger van frivolité met kraaltjes.

Lizbeth thread # 10  642 Lilac Med.


Looks nice, but as a pendant it is not working, for my beads are far too heavy. I really must find smaller beads with a wide enough hole! I wonder if there is a method for stiffening this pendant so that it will hang flat. Well, otherwise I am going to use it on a bag or something. The color is more purple than my scan shows.
The pattern is another one of the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley.

Ziet er mooi uit, maar als hanger werkt het niet, want de kralen zijn veel te zwaar, dus blijft hij niet plat liggen. Ik moet op zoek naar kleinere kraaltjes met een groot genoeg gat! Of een methode vinden waarmee ik deze hanger goed kan verstevigen. Als dat niet lukt, zal ik hem waarschijnlijk op een tasje naaien of zoiets. De kleur van de scan komt niet goed over, hij is in het echt veel paarser. Het patroon is weer afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

Saturday, February 6, 2016

Tatted bracelet with pearl tatting. Armband van frivolité met zog. pearl tatting.


Pearl tatting is a nice variation, because it is a bit sturdier than the rest of the work. This is so because it is done around two core threads. In the course Next steps in shuttle tatting found on Craftsy Marilee Rockley tells it was called pearl tatting by the Victorians because of the little loops on either side of the cord.
The change of color adds to the result too.

Pearl tatting geeft een mooie afwisseling met de rest van het werk, omdat het wat dikker uitvalt. Het wordt namelijk om twee kerndraden geknoopt. In de cursus Next steps in shuttle tatting van Craftsy vertelt Marilee Rockley dat de Victoriaanse dames het zo noemden vanwege de lusjes die aan beide zijden van het koordje ontstaan. De kleurwisseling geeft het ook nog wat extra's.

Sunday, January 31, 2016

Maltese Ring "Echo". Maltezer ring "Echo".


First time I tatted a Maltese ring.  You get the best result by using contrasting colors. It is not very difficult, but I must say Marilee Rockley does a good job showing how to do it in the lessons on Craftsy (Next steps in shuttle tatting).
What I also like is that she says exactly how much thread you have to wind on your shuttle! The beads at the bottom give the pendant just enough weight to make it wearable.

De eerste keer dat ik een maltezer ring maak met frivolité. Je kunt hiervoor het beste contrasterende kleuren gebruiken. Het is niet heel moeilijk, maar ik moet wel zeggen dat het helpt hoe Marilee Rockley het uitlegt in de lessen "Next steps in shuttle tatting" van Craftsy. Wat ook handig is, is dat ze precies opgeeft hoeveel garen je op de spoeltjes moet winden. De kralen onderaan geven precies het gewicht dat nodig is om de hanger goed te kunnen dragen.

Saturday, January 23, 2016

Daisy picot motif in lesson Craftsy course. Daisy picot motif met de Craftsy cursus.

thread #10
Practising the daisy picot with the 2nd lesson of Marilee Rockley's course Next steps in shuttle tatting. This course can be found on Craftsy. I enjoy the lessons tremendously.
Ofcourse done it before, but changing color in one of the daisy picots was new to me. Love the motif.

Oefenen met de daisy picot in de tweede les van Marilee Rockley's cursus Next steps in shuttle tatting. Deze cursus kun je vinden bij Craftsy. Ik vind de cursus erg leuk om te volgen.
Natuurlijk heb ik de daisy picot eerder gebruikt, maar nog nooit met een kleurwisseling in een picot.
Dus weer wat geleerd. Het motiefje is ook erg mooi.

Sunday, January 17, 2016

Exhibition handbound Grimm fairytales in The Hague. Expositie handgebonden sprookjes van Grimm in Den Haag.


This year's Koppermaandag book for the annual exhibition is Grimm's fairytales in south african. A nice small book with the most well known fairytales and lots of black and white illustrations. The exhibition is organised by 't Ambachthuys in The Hague. It opened January 11 and will last till the end of the month.
It was the first time I visited 't Ambachthuys and I enjoyed looking around there. Lots of book presses to admire. They also restore very old books.

Het Koppermaandagboek van dit jaar zijn de sprookjes van Grimm in het zuidafrikaans (Sprokies). Een mooi klein formaat boekje met de bekendste sprookjes, geïllustreerd met zwart-wit tekeningen. De tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd door 't Ambachthuys in Den Haag. De tentoonstelling werd op 11 januari geopend en duurt tot het einde van deze maand. Het was de eerste keer dat ik 't Ambachthuys bezocht. Een leuke ruimte met prachtige boekenpersjes en gereedschap. Los van cursussen geven, herstellen ze er ook heel oude boeken.

't Ambachthuys in Den Haag

mijn inzending
old book press

waiting to be restored

Sunday, January 10, 2016

Tatted pendant with Catherine Wheel Join. Hanger in frivolité gebruikmakend van de Catherine Wheel Join.A Happy 2016 to all my followers.

I started my new year with the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. The first course didn't seem appropriate for me as I am tatting for several years now. The first lesson was the pendant you see in this post. The subject being the Catherine Wheel Join. Not that I didn't know this join (I did it before), but it was a good exercise to do it again. As you can see in the pink pendant my joins are not that good. In the blue one I made a better job of it. I like doing this course because working with beads is not something I have done a lot. It is not as easy as without beads and I find I have to sit at a table to get it right. No hanging on the coach for me! The course can be found at Craftsy.

Ik ben mijn nieuwe jaar begonnen met de cursus Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. De eerste cursus heb ik maar overgeslagen omdat ik per slot van rekening al een paar jaar frivolité beoefen. De eerste les was deze hanger. Het onderwerp was de Catherine Wheel Join. Niet dat ik die nooit ben tegengekomen, ik heb hem ook wel eens gebruikt, maar het was een goede oefening. Zoals je bij de roze hanger kunt zien, ging het nog niet meteen goed, bij de blauwe heb ik het al beter onder de knie. Ik vind het leuk deze cursus te doen, omdat er vooral met kraaltjes wordt gewerkt, iets wat ik nog niet zoveel heb gedaan. Het valt niet mee met die kraaltjes, ik merk dat ik er mee aan een tafel moet zitten. Dus geen gehang op de bank voor mij! De cursus vind je bij Craftsy.


Saturday, December 19, 2015

Stamped Christmas card. Gestempelde kerstkaart.


Handcarved stamp used to make this years Christmas cards.

Handgesneden stempel waarmee ik dit jaar mijn kerstkaarten heb gemaakt.

Sunday, December 13, 2015

Pattern published in Christmas issue of Handwerken zonder Grenzen. Patroon gepubliceerd in kerstnummer van Handwerken zonder Grenzen.
Thread approx. #10, needle #5 or one shuttle. Garen Maxi van Scheepjes, naald #5 of een spoeltje.

A tatting pattern designed by me especially for Christmas published in the beautiful Christmas issue of the dutch handicraft magazine Handwerken zonder Grenzen. With my daughter as model! An eardrop and an border with silver beads.

Een frivolitépatroon door mij ontworpen speciaal voor de Kerst, gepubliceerd in het kerstnummer van Handwerken zonder Grenzen, nu te koop. Met mijn dochter als model! Een oorhanger en een kantje uitgevoerd met zilveren kraaltjes.
Sunday, November 15, 2015

Tatted bookmark. Boekenlegger van frivolité


This bookmark should be made with thinner thread than I used (Lizbeth #10 Springtime), therefor it is more a doily than a bookmark.
The pattern is an adaption from an old one from 1915, you can find the pattern here. Because the rings all have different stitches counts you certainly cannot tat on automatic pilot. I had to take my scizzors out when I made the first corner. But in the end I think it is a nice pattern.

Deze boekenlegger had eigenlijk met wat dunner garen gemaakt moeten worden, ik heb Lizbeth # 10 (Springtime) gebruikt. Het is nu meer een kleedje geworden.
Het patroon is afkomstig van een oud patroon uit 1915 en aangepast. Het patroon is hier te vinden. Aangezien alle ringen verschillend zijn kan je dit patroon niet makkelijk uit je hoofd maken en bij de eerste bocht heb ik zelfs een stuk weg moeten knippen. Maar het resultaat is heel mooi.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails