Pages

Sunday, August 21, 2016

Coptic binding in visual steps, part 2. Koptische binding in foto's, deel 2.

Cover is attached to first signature. Plat wordt bevestigd aan eerste katern.

Second signature. Tweede katern.

With a chainstitch the signatures are added. Met een kettingsteek worden de katernen bevestigd.

Second cover, almost done! Tweede plat, bijna klaar!

A neat coptic binding. Een mooie koptische binding.


Would you like to make a coptic binding? I advise you to go to Creativebug, they have a trial period for two weeks. And the class on coptic binding is very clear (although the video quality isn't 100 %). To make a coptic binding takes you a couple of hours.

Wil je zelf een koptische binding maken? Dan adviseer ik je naar Creativebug te gaan, ze hebben daar op dit moment een aanbieding dat je twee weken gratis mag proberen. De cursus coptic binding is heel duidelijk (al vind ik de video niet 100% van kwaliteit). Een koptische binding maak je in een paar uur.


Sunday, August 14, 2016

Coptic binding in visual steps, part 1. Koptische binding in foto's, deel 1.Two covers and ten signatures of 4 pages each. Twee platten en tien katernen van vier pagina's.

While making another coptic binding I thought it interesting to make photo's of the process. The measurements of the book when finished are approx. 6" x 4,5".

Bij het maken van een nieuwe koptische binding leek het me interessant foto's te maken van het proces. Het uiteindelijke boekje meet ca. 15 x 10,5 cm.

Two holes in each signature.  twee gaatjes per katern.

Third hole from side in the cover to second hole. Derde gat vanaf de zijkant naar tweede gat in de platten.

Everthing ready to start the sewing. Alles klaar voor het naaien.

One long thread and two needles. Eén lange draad met twee naalden.
Next week: Sewing the coptic binding.

Volgende week: het naaien van een koptische binding.

Saturday, July 30, 2016

Coptic binding with Indian paper. Koptische binding met papier uit India.

Seize ca. 4,5"x 6", formaat ca. 11cm x 15cm.

This paper was a gift from someone who visited India. I had it for some time now and finally decided to make a book with it. It is a coptic binding that is very elegant because the thread disappears into the cover. I used waxed thread to bind it. There are 10 signatures. For the content I used just A4 printing paper.

Dit papier heb ik al een tijd in huis, gekregen van iemand die naar India was. Ik heb het gebruikt voor een koptische binding, een heel elegante, want de draad verdwijnt in de platten. Ik heb waxed garen gebruikt bij het binden. Het boekje heeft 10 katernen. Voor de inhoud gewoon A4 printpapier gebruikt.

Sunday, July 24, 2016

Knitting for our next grandchild. Breien voor het volgende kleinkind.


My daughter expects her second child next month, a girl this time. So while it is fairly hot around here, I knitted her this poncho for colder days. The pattern is from a book by Catherine Bouquerel, I have the dutch translation called Babykleertjes breien.

Mijn dochter verwacht in augustus haar tweede kind, een meisje dit keer. Dus terwijl het behoorlijk warm is, heb ik alvast voor haar een poncho gebreid voor de komende winter. Het patroon komt uit het boek Babykleertjes breien van Catherine Bouquerel, uitgegeven door Forte.

Sunday, July 17, 2016

Tatted spinning wheel mat. Spinnewiel kleedje van frivolité.Had to make a spinning wheel mat. It is such a classic pattern by Mary Konior. On the internet there are a lot of examples of this pattern, even of extended versions.

Moest toch ook een keer een spinnewiel kleedje maken. Het is een klassiek patroon van Mary Konior en je komt op internet heel veel voorbeelden tegen van dit patroon, zelfs van grotere versies.

Sunday, July 10, 2016

Needle point lace. Naaldkant.


Needle point lace comes in many forms. I admire the work by Totusmel on her blog Needle tatting and other nonsense, She calls it Armenian lace, On the internet you can find it also under Oya, needle point lace and Romanian needle point. There may be more names. The techniques differ slightly. I thought I have a try. It is not easy (as tatting wasn't in the beginning!). Above you see the work of a drunken lace maker LOL. As base I used the crochet tape that is common in Romanian lace. My next work (under) is getting better. I don't know how to add new thread in a way that it is invisible and I find  if you take a long thread, the thread wears thin and gets damaged by the work you do. Couldn't find a solution for this problem.

Naaldkant wordt op vele manieren gemaakt. Ik kijk met bewondering naar het werk van Totusmel op haar blog Needle tatting and other nonsense. Zij noemt het Armeens naaldkant. Op internet vind je het ook onder Oya, needle point lace en Roemeens naaldkant. Misschien zijn er nog meer namen, De techniek verschilt per soort enigszins. Ik heb een poging gewaagd. Het is niet makkelijk, maar dat was frivolité ook niet in het begin. Helemaal boven zie je het werk van een dronken kantwerkster, onder gaat het al wat beter. Ik weet niet goed hoe je onzichtbaar een nieuwe draad kunt aanhechten en als je een lange draad neemt slijt hij snel door het vele doorhalen. Hier nog geen oplossing voor gevonden.
Sunday, July 3, 2016

Tatted pendant for a necklace. Hangertje voor aan een ketting van frivolité.


Still working with beads and another pattern by Jennifer Williams. Simple but effective. The bead at the bottom gives the pendant some weight. The pattern can be found here. More free patterns here.

Weer aan de slag geweest met kraaltjes en weer een patroon van Jennifer Williams. Niet ingewikkeld, maar wel effectief. De kraal onderaan geeft het hangertje wat meer gewicht. Het patroon staat hier
Nog meer patronen vind je hier.

Sunday, June 26, 2016

Tatted fan with beads. Waaiertje van frivolité met kraaltjes.


Another pretty motif by Jennifer Williams. Adding the beads between the rings was not easy as they didn't want to stay in place. Next time I will try to put just one bead on a picot. The pattern can be found here.

Dit is weer een heel mooi motiefje van Jennifer Williams. De kraaltjes tussen de ringetjes toevoegen was niet makkelijk, ze bleven moeilijk op zijn plaats zitten. Volgende keer voeg ik gewoon één kraaltje toe over een picot. Het patroontje kun je hier vinden.


Saturday, June 11, 2016

Tatted flower motif with beads. Bloemmotief van frivolité

thread # 10, 1 shuttle, seed beads # 8
Since my craftsy course in tatting Next steps in shuttle tatting I work more often with beads. I find you have to work more carefully then and more often look at your pattern. This pattern is by Jennifer Williams and called Flower motif with beads

Sinds ik de cursus Next steps in shuttle tatting heb gevolgd werk ik veel vaker met kraaltjes. Je moet daar veel meer je aandacht bij houden en veel vaker je patroon raadplegen, merk ik. Dit patroon is van Jennifer Williams en heet Flower motif with beads.

Saturday, June 4, 2016

Finished the doily. Kleedje voltooid.Thre

Thread # 10, 2 shuttles. Garen #10, 2 spoeltjes.
Finally finished the Once in a lifetime doily by Jane Eborall! I've been busy with a Craftsy course by Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. It is realistic painting with watercolors, I love it, I learn so much!
If you want the pattern of the doily, look here.

Eindelijk het ''Once in a lifetime" kleedje van Jane Eborall af! Ben de laatste tijd druk geweest met een Craftsy cursus van Anna Mason: Fantastic Fruit: Texture and Form. Het is realistich schilderen met aquarelverf. Heel erg leuk en ik leer een hoop!
Patroon van het kleedje vind je hier.

Sunday, March 13, 2016

Tatted doily first three rounds. Kleedje van frivolité, eerste drie rondes.

Lizbeth #10 Spring Garden(124), Raspberry Pink(624) and Spring Green(680)
This is the Once in a lifetime doily by Jane Eborall, at least it is the first three rounds. You can climb from one row to the next, but I like to work it one round at the time, for I like to change colors each round. The doily has six rounds in total. And lots of split rings!

Dit kleedje heet Once in a lifetime doily en het patroon is van Jane Eborall. Dit zijn de eerste drie rondes, het zijn er zes in totaal. Je kunt van de ene ronde naar de volgende gaan, maar ik geef er de voorkeur aan per ronde te werken, ook omdat ik van kleur wil wisselen. Heel veel gespleten ringetjes in dit patroon!

Sunday, March 6, 2016

Tatted necklace with encapsulation technique. Halsketting van frivolité met de 'encapsulation' techniek.

Lizbeth thread #10, Spring Garden, Spring Green, Raspberry Pink Med.
"Encapsulation" enables you to take thread to another place in your work and so you can move colors around. I found this pattern an enormous challenge and I didn't succeed in one go. As you can see my folded rings are not quite the same size. I must say now I have been acquainted with this new technique I see a dazzling amount of possibilities. So much that I think I will make something quite simple next.
The pattern is again from the Craftsy course Next steps in shuttle tatting from Marilee Rockley.

"Encapsulation" (inkapselen) stelt je in staat de garendraad onzichtbaar mee te voeren naar een andere plek in je werk en hem daar weer tevoorschijn te laten komen. Dit patroon was echt een uitdaging en ik heb herhaaldelijk stukken moeten uithalen. Mijn 'gevouwen' ringen zijn ook niet van gelijke grootte. Nu ik deze techniek ken, zie ik een oneindig aantal mogelijkheden opdoemen. Zoveel zelfs dat ik nu maar eens iets simpels ga maken.
Het patroon is weer van de Craftsy cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

Saturday, February 27, 2016

Celtic triangle pendant in tatting. Keltische driehoek: een hanger van frivolité.

thread ca. #10, garen ca. #10
For this pendant it is nice to have a special slim celtic shuttle. I did celtic tatting before, mostly with a needle, then you obviously don't need a special celtic shuttle and once  with shuttles, when I didn't have a celtic shuttle, I used a plastic stirrer, not ideal but it worked! This is another pattern from the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. The patterns are so great!

Om deze hanger te maken is het aan te raden een speciaal dun spoeltje te hebben, een zog. keltisch spoeltje. Ik heb eerder keltische ontwerpen gemaakt, maar dan met een naald, je hebt dan uiteraard geen keltisch spoeltje nodig. Ook heb ik een keer een improvisorisch keltisch spoeltje gemaakt van een plastic roerstaafje. Dat werkte ook, al was het niet ideaal. Dit patroon is wederom afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley. De patronen zijn echt mooi!


Sunday, February 14, 2016

Tatted pendant with beads. Hanger van frivolité met kraaltjes.

Lizbeth thread # 10  642 Lilac Med.


Looks nice, but as a pendant it is not working, for my beads are far too heavy. I really must find smaller beads with a wide enough hole! I wonder if there is a method for stiffening this pendant so that it will hang flat. Well, otherwise I am going to use it on a bag or something. The color is more purple than my scan shows.
The pattern is another one of the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley.

Ziet er mooi uit, maar als hanger werkt het niet, want de kralen zijn veel te zwaar, dus blijft hij niet plat liggen. Ik moet op zoek naar kleinere kraaltjes met een groot genoeg gat! Of een methode vinden waarmee ik deze hanger goed kan verstevigen. Als dat niet lukt, zal ik hem waarschijnlijk op een tasje naaien of zoiets. De kleur van de scan komt niet goed over, hij is in het echt veel paarser. Het patroon is weer afkomstig van de cursus Next steps in shuttle tatting van Marilee Rockley.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails