Pages

Saturday, February 6, 2016

Tatted bracelet with pearl tatting. Armband van frivolité met zog. pearl tatting.


Pearl tatting is a nice variation, because it is a bit sturdier than the rest of the work. This is so because it is done around two core threads. In the course Next steps in shuttle tatting found on Craftsy Marilee Rockley tells it was called pearl tatting by the Victorians because of the little loops on either side of the cord.
The change of color adds to the result too.

Pearl tatting geeft een mooie afwisseling met de rest van het werk, omdat het wat dikker uitvalt. Het wordt namelijk om twee kerndraden geknoopt. In de cursus Next steps in shuttle tatting van Craftsy vertelt Marilee Rockley dat de Victoriaanse dames het zo noemden vanwege de lusjes die aan beide zijden van het koordje ontstaan. De kleurwisseling geeft het ook nog wat extra's.

Sunday, January 31, 2016

Maltese Ring "Echo". Maltezer ring "Echo".


First time I tatted a Maltese ring.  You get the best result by using contrasting colors. It is not very difficult, but I must say Marilee Rockley does a good job showing how to do it in the lessons on Craftsy (Next steps in shuttle tatting).
What I also like is that she says exactly how much thread you have to wind on your shuttle! The beads at the bottom give the pendant just enough weight to make it wearable.

De eerste keer dat ik een maltezer ring maak met frivolité. Je kunt hiervoor het beste contrasterende kleuren gebruiken. Het is niet heel moeilijk, maar ik moet wel zeggen dat het helpt hoe Marilee Rockley het uitlegt in de lessen "Next steps in shuttle tatting" van Craftsy. Wat ook handig is, is dat ze precies opgeeft hoeveel garen je op de spoeltjes moet winden. De kralen onderaan geven precies het gewicht dat nodig is om de hanger goed te kunnen dragen.

Saturday, January 23, 2016

Daisy picot motif in lesson Craftsy course. Daisy picot motif met de Craftsy cursus.

thread #10
Practising the daisy picot with the 2nd lesson of Marilee Rockley's course Next steps in shuttle tatting. This course can be found on Craftsy. I enjoy the lessons tremendously.
Ofcourse done it before, but changing color in one of the daisy picots was new to me. Love the motif.

Oefenen met de daisy picot in de tweede les van Marilee Rockley's cursus Next steps in shuttle tatting. Deze cursus kun je vinden bij Craftsy. Ik vind de cursus erg leuk om te volgen.
Natuurlijk heb ik de daisy picot eerder gebruikt, maar nog nooit met een kleurwisseling in een picot.
Dus weer wat geleerd. Het motiefje is ook erg mooi.

Sunday, January 17, 2016

Exhibition handbound Grimm fairytales in The Hague. Expositie handgebonden sprookjes van Grimm in Den Haag.


This year's Koppermaandag book for the annual exhibition is Grimm's fairytales in south african. A nice small book with the most well known fairytales and lots of black and white illustrations. The exhibition is organised by 't Ambachthuys in The Hague. It opened January 11 and will last till the end of the month.
It was the first time I visited 't Ambachthuys and I enjoyed looking around there. Lots of book presses to admire. They also restore very old books.

Het Koppermaandagboek van dit jaar zijn de sprookjes van Grimm in het zuidafrikaans (Sprokies). Een mooi klein formaat boekje met de bekendste sprookjes, geïllustreerd met zwart-wit tekeningen. De tentoonstelling wordt ieder jaar georganiseerd door 't Ambachthuys in Den Haag. De tentoonstelling werd op 11 januari geopend en duurt tot het einde van deze maand. Het was de eerste keer dat ik 't Ambachthuys bezocht. Een leuke ruimte met prachtige boekenpersjes en gereedschap. Los van cursussen geven, herstellen ze er ook heel oude boeken.

't Ambachthuys in Den Haag

mijn inzending
old book press

waiting to be restored

Sunday, January 10, 2016

Tatted pendant with Catherine Wheel Join. Hanger in frivolité gebruikmakend van de Catherine Wheel Join.A Happy 2016 to all my followers.

I started my new year with the course Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. The first course didn't seem appropriate for me as I am tatting for several years now. The first lesson was the pendant you see in this post. The subject being the Catherine Wheel Join. Not that I didn't know this join (I did it before), but it was a good exercise to do it again. As you can see in the pink pendant my joins are not that good. In the blue one I made a better job of it. I like doing this course because working with beads is not something I have done a lot. It is not as easy as without beads and I find I have to sit at a table to get it right. No hanging on the coach for me! The course can be found at Craftsy.

Ik ben mijn nieuwe jaar begonnen met de cursus Next steps in shuttle tatting by Marilee Rockley. De eerste cursus heb ik maar overgeslagen omdat ik per slot van rekening al een paar jaar frivolité beoefen. De eerste les was deze hanger. Het onderwerp was de Catherine Wheel Join. Niet dat ik die nooit ben tegengekomen, ik heb hem ook wel eens gebruikt, maar het was een goede oefening. Zoals je bij de roze hanger kunt zien, ging het nog niet meteen goed, bij de blauwe heb ik het al beter onder de knie. Ik vind het leuk deze cursus te doen, omdat er vooral met kraaltjes wordt gewerkt, iets wat ik nog niet zoveel heb gedaan. Het valt niet mee met die kraaltjes, ik merk dat ik er mee aan een tafel moet zitten. Dus geen gehang op de bank voor mij! De cursus vind je bij Craftsy.


Saturday, December 19, 2015

Stamped Christmas card. Gestempelde kerstkaart.


Handcarved stamp used to make this years Christmas cards.

Handgesneden stempel waarmee ik dit jaar mijn kerstkaarten heb gemaakt.

Sunday, December 13, 2015

Pattern published in Christmas issue of Handwerken zonder Grenzen. Patroon gepubliceerd in kerstnummer van Handwerken zonder Grenzen.
Thread approx. #10, needle #5 or one shuttle. Garen Maxi van Scheepjes, naald #5 of een spoeltje.

A tatting pattern designed by me especially for Christmas published in the beautiful Christmas issue of the dutch handicraft magazine Handwerken zonder Grenzen. With my daughter as model! An eardrop and an border with silver beads.

Een frivolitépatroon door mij ontworpen speciaal voor de Kerst, gepubliceerd in het kerstnummer van Handwerken zonder Grenzen, nu te koop. Met mijn dochter als model! Een oorhanger en een kantje uitgevoerd met zilveren kraaltjes.
Sunday, November 15, 2015

Tatted bookmark. Boekenlegger van frivolité


This bookmark should be made with thinner thread than I used (Lizbeth #10 Springtime), therefor it is more a doily than a bookmark.
The pattern is an adaption from an old one from 1915, you can find the pattern here. Because the rings all have different stitches counts you certainly cannot tat on automatic pilot. I had to take my scizzors out when I made the first corner. But in the end I think it is a nice pattern.

Deze boekenlegger had eigenlijk met wat dunner garen gemaakt moeten worden, ik heb Lizbeth # 10 (Springtime) gebruikt. Het is nu meer een kleedje geworden.
Het patroon is afkomstig van een oud patroon uit 1915 en aangepast. Het patroon is hier te vinden. Aangezien alle ringen verschillend zijn kan je dit patroon niet makkelijk uit je hoofd maken en bij de eerste bocht heb ik zelfs een stuk weg moeten knippen. Maar het resultaat is heel mooi.

Sunday, October 25, 2015

Tatted flower from old pattern. Bloem van frivolité, een vintage patroon.


From Lizbeth thread # 10, this could be used as a coaster!
Here is link to find the vintage pattern for this one. And on Tat-a-Renda an explanation how to do the overlapping chains. My example isn't perfect, but I agree with Tat-a-Renda that a regular join works best.

Met garen #10 wordt dit patroontje een mooi formaat onderzettertje.
Hier is de link voor het vintage patroon. Op Tat-a-Renda staat uitgelegd dat je het beste de verbinding van de overlappende boogjes met de werkdraad (draad vanaf de bol) kunt maken.

Saturday, October 10, 2015

Not sure where this is going. Weet niet helemaal waar dit heengaat.


Experimenting with Romanian needle point. I think it is more challenging than tatting, for making these stitches look decent you have to form them while you are making them. Some come out better than others. I begin to have my favourites already.

Weer een experiment met Roemeens naaldkant. Ik persoonlijk vind het moeilijker dan frivolité, want je moet de steek vormen terwijl je hem maakt, anders wordt het een vormeloos geheel. Sommige gaan beter dan andere, ik heb al een paar favoriete steken.

Monday, October 5, 2015

Romanian needle point, just a little diversion. Roemeens naaldkant: een beetje afleiding.


I am busy making a tatting pattern for Christmas, especially drawing the diagram on the computer takes a lot of energy. I hope it will be good enough to get published. If it will I'll put up a link. In the meantime I am learning a lot and next time will be easier, I hope.
Just to have the satisfaction of making something I am still trying out the stitches of Romanian needle point. It was Totusmel who started it, I got inspired by her, have a look here.
I think my spider can be better.

Druk bezig met een frivolitépatroon voor kerst, vooral het maken van de tekening op de computer kost me weer een hoop hoofdbrekens. Ik hoop heel erg dat het gepubliceerd gaat worden, als dat zo is zal ik een linkje hier plaatsen. Ondertussen word ik er wel steeds handiger in.
Om toch even lekker iets te maken ben ik nog steeds bezig mezelf de steken van Roemeens naaldkant te leren. Totusmel begon hiermee en ik raakte geinspireerd door wat ze hier had gemaakt.
Mijn spin moet toch echt beter kunnen.

Sunday, September 6, 2015

Needle felted mouse. Muis van naaldvilt.


As I am working on a Christmas project with my tatting that I cannot show right now, I post this needle felted mouse I made some time ago. It is a pattern from the book you see here below. I like the patterns very much and the technique is explained very well. Gretel Parker the author has also a blog called Middle of Nowhere. It is worth to have a look!

Daar ik op dit moment bezig ben met een Kerstproject van frivolité dat ik nog niet kan laten zien, plaats ik een foto van een muis gemaakt van naaldvilt die ik een poosje geleden heb gemaakt. Het ontwerp komt uit het boek dat je hieronder ziet. Het boek bevat leuke patronen en de techniek wordt goed uitgelegd. De auteur Gretel Parker heeft ook een blog Middle of Nowhere geheten. Het is de moeite waard daar eens rond te kijken.


Sunday, August 30, 2015

Tryout tatting design. Probeersel van frivolité.


Working on a design for a little purse. I mostly needle tat the first tryouts because it works faster. Later I sometimes grab the shuttles, but not always. Sometimes the design works out fine with a needle and looks allright after blocking.

Bezig met een ontwerp voor een klein tasje. De eerste probeersels doe ik met de naald omdat dat veel vlugger werkt. Daarna neem ik soms de spoeltjes, maar ook niet altijd. Na het werk opgespannen te hebben ziet het er soms al prima uit.

Sunday, August 23, 2015

Exhibition 'Textile is alive!' was a great success. Tentoonstelling 'Textiel leeft!' was een groot succes.

Three of my necklaces were at the exhibition 'Textiel leeft!
 The exhibition organised by the Museum Bussemakerhuis in Borne was a great success. The weather was fine so lots of people cycled to the 16 venues where the different artpieces were exhibited. More than 1200 visitors! It was so inspiring to see all that lovely work and I am proud to have been part of it.

De tentoonstelling georganiseerd door Museum Bussemakerhuis in Borne was een groot succes. Het weer hielp natuurlijk mee en velen fietsten de 18 kilometer lange tocht tussen de 16 verschillende locaties waar de diverse kunstwerken werden geexposeerd. Meer dan 1200 bezoekers aan het slot van de twee weekenden! Het was heel inspirerend al dat mooie werk te zien en ik ben trots dat ik er deel van uit mocht maken.
On the final day we were all welcome at the Museum Bussemakerhuis to toast on our succes.

Saturday, August 15, 2015

Something else: Romanian lace. Iets nieuws uitproberen: Roemeens naaldkant.

Thread # 10
 On the blog Needle tatting and other nonsense I found the technique Romanian Point Lace. There is a link to Thread Head with a tutorial. I just had to try it. It is very time consuming, but I like the effect and I think you can combine it with needle tatting. I also found a tutorial in Dutch here. With a lot of pictures, so if your Dutch is not very fluent never mind just have a look.

Op de blog Needle Tatting and other nonsense werd niet zo lang geleden aandacht besteed aan Roemeens naaldkant. Er staat ook een link op naar Thread Head met een uitleg. Ik heb het uitgeprobeerd. Het neemt heel veel tijd, maar ik vind het effect heel mooi en ik denk dat het goed te combineren is met naaldfrivolité. Er is ook een uitleg in het Nederlands bij Handwerken zonder Grenzen, die vind je hier.
Thread a little thinner than #10

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails