Pages

Sunday, April 16, 2017

Happy Easter. Vrolijk Pasen.


Happy Easter everyone!
For making these tiny birds have a look at Anne Wood's blog.

Vrolijk Pasen iedereen!
Voor het maken van dit kleine vogeltje, ga naar Anne Woods blog.

Saturday, April 8, 2017

Learning Irish crochet. Iers haakwerk leren.

Irish crochet.
With Irish crochet it is possible to make 3 dimensional flowers and rings that could be combined with tatting, I think. I found this e-book online by Annie Potter  with a tutorial. This is just a first attempt, and I really like it.

Iers haakwerk maakt het mogelijk 3 dimensionale bloemen en ringen te maken die je zou kunnen combineren met frivolité. Ik heb dit e-book online besteld van Annie Potter met een uitgebreide uitleg. Dit is een eerste probeersel en ik vind het erg leuk.

Sunday, April 2, 2017

Tatted bookmark. Boekenlegger van frivolité.


This pattern is called Black Magic by Mary Konior. I used #10 thread. It can also be used for a bracelet I think. You have to make it a bit shorter. Not a very easy pattern, though.

Dit patroon is van Mary Konior en heet Black Magic. Ik heb #10 garen gebruikt. Het lijkt me ook heel geschikt voor een armband, dan maak je het wat korter. Niet een heel makkelijk patroon, moet ik zeggen.

Sunday, March 26, 2017

More little birds and bird legs. Meer vogeltjes en vogelpootjes.

More little birds! I can make them faster now. Some of you asked about the bird legs. Anne Wood has a video on YouTube here. I had some trouble finding floral tape (didn't know what it was at first), but found some online and it works. It is not the same Anne wood uses, because I ordered it from a shop in the Netherlands. Also the wire I use is ofcourse different. The birds in my previous post had legs with glitter, the ones in this post are painted with metallic acryl paint.

Nog een paar vogeltjes, het gaat een stuk sneller nu om ze te maken. Ik kreeg vragen over hoe je de pootjes moet maken. Anne Wood heeft daar een video over op YouTube, kijk hier. Het was nog een probleem om het bloemistentape te vinden, uiteindelijk online gevonden. Het zal niet hetzelfde zijn als Anne Wood gebruikt, maar het werkt. Ook het ijzerdraad is natuurlijk anders dan in het filmpje. De vogeltjes in de vorige post hebben pootjes bedekt met glitter. De vogeltjes hierboven hebben pootjes die geverfd zijn met metallic acryl verf.


Sunday, March 19, 2017

Making birds from pretty fabric. Vogeltjes maken van lieve stofjes.

little birds from Anne Wood's pattern

Ever since I saw the little birds Anne Wood makes, I wanted to make some of my own. I purchased the pattern from her site and made these two.
You have to like working smal, but if you do it is fun to make them. I use scraps from quilt fabrics I can buy in our local quilt shop.

Sinds ik op Anne Woods blog deze vogeltjes zag, wilde ik ze maken. Ik heb het patroon op haar site besteld en ben aan de slag gegaan.
Je moet wel een beetje van gepriegel houden, maar dan is het ook heel leuk om ze te maken. Ik gebruik restjes van quilt stofjes, die ik bij de quiltwinkel voor weinig geld kan kopen.

Sunday, March 12, 2017

What to do with all those tatted doilies? And new free workshop with Strathmore. Wat doe je met al die kleedjes van frivolité? En een nieuwe gratis workshop van Strathmore.


Polish artist NeSpoon
What to do with all the lace we make? I sometimes wonder. Well here is an idea. Don't you love it? Have a look here to see what Polish artist NeSpoon does with all sorts of lacy motives. Very inspiring.

Wat doe je met de steeds groeiende hoeveelheid kanten kleedjes van frivolité? Dat vraag ik me soms wel af. Hier is een ideetje. Ik vind het gewelding wat ze doet. Kijk hier voor meer van de Poolse kunstenares NeSpoon. Ze werkt voornamelijk met kantachtige motieven. Heel inspirerend.


brush lettering with Strathmore workshop
 Strathmore has started their free workshops again. All you have to do is register. Brush lettering is part of the first one. I work with Pigma brush pens, I found them in a local shop! For the worksheets you need the fine brush (FB).

Strathmore heeft weer gratis workshops. Je hoeft je alleen maar te registreren om mee te doen. Brush lettering wordt in de eerste les behandeld. Ik heb bij Pipoos Pigma brush pens gekocht. Voor de worksheets van deze cursus heb je de fijne brush nodig (FB).

Sunday, March 5, 2017

Book review: needle tatting technique and patterns. Boekrecensie: naaldfrivolité techniek en patronen. I learnt needle tatting from the internet and only after I mastered the technique I bought these two books. I am happy with both of them, but they are very different.
First if you want to learn how to needle tat go for the basics on line and look up on YouTube how it is done. Then if you want to go further the book shown above (Needle Tatting Techniques & More) is for you. Very detailed and very clear with step by step photo's. It explains how to add beads, how to make split rings, a floating ring, how to make joins etc. and on top of that there are13 patterns to practice your skills.

The second book (Tatted Lace Accessories by Donatella Ciotti) however looks a lot more inspired. The photo's are very colorful and you really want to start working on the different projects (more than twenty!). There is a but though...technique wise it is definitely not as thorough and clear as the first book I mentioned. The basics can be found in the book though. It is eye candy and if you know how to needle tat it is lovely to page through it and get inspired. In the introduction it is stated that an advantage of needle tatting is that the rings can be opened while "anyone who works with a shuttle will know that once the ring is closed, it is impossible to unpick it". Well, as a shuttle tatter primarily I know that to be untrue.

Ik heb naaldfrivolité geleerd door op internet te kijken en deze boeken heb ik pas later gekocht. Ik vind ze allebei nuttig, al zijn ze heel verschillend.
Als je naaldfrivolité wil leren, raad ik je aan op YouTube te kijken en zo de basis onder de knie te krijgen. Als je daarna de puntjes op de i wil zetten is het boek Needle Tatting Techniques & More daar heel geschikt voor. Veel details en stap voor stap foto's. Het legt uit hoe je kralen aan je werk toevoegt, hoe een gespleten ring te maken, een zwevende ring, hoe je verbindingen maakt etc. en daarnaast zijn er nog 13 patronen om te oefenen.

Het tweede boek, Tatted Lace Accessories van Donatella Ciotti, ziet er veel aantrekkelijker uit. De foto's zijn kleurrijk en je krijgt echt zin iets te gaan maken uit het boek (er staan meer dan 20 projecten in!). Er is echter een maar...qua techniek is het veel minder uitgebreid. De basis staat er echter wel in. Het is meer een boekje om door te bladeren en ideetjes te krijgen.
In de introductie staat dat het voordeel van naaldfrivolité is dat je de ring weer kan openkrijgen, terwijl dat bij frivolité met een spoeltje niet kan. Dat is natuurlijk niet waar.Saturday, February 25, 2017

Next round of Armenian needle point lace. Volgende randje armeens naaldkant.

Fancy single side stitch
A new round on my Armenian lace necklace that I learnt from a Totusmel video. Have a look here!
This one is called Fancy single side stitch. I still find it hard to work the knots evenly.

Een volgende ronde armeens naaldkant. Op de blog van Totusmel staat weer een video die het demonstreert. Kijk hier voor de video! Deze heet Fancy single side stitch. Ik heb nog altijd moeite het knoopwerk regelmatig te laten zijn.

Saturday, February 18, 2017

Felt mice. Muizen van vilt.


With this free pattern from Anne Wood you can make very cute felt mice. I glued a piece of velcro on a small square of cardboard to have them standing on their own.
My two and a half year old grandson loves them.

Met dit gratis patroon van Anne Wood kun je schattige muisjes van vilt maken. Ik lijmde een stukje klittenband op een kartonnetje om ze zelfstandig te laten staan.
Mijn kleinzoon van twee en half jaar vindt ze prachtig.

Saturday, February 11, 2017

Armenian knotted lace. Armeens naaldkant.

Knotted lace on a crocheted cord. Thread seize 10
Just picked up my Armenian knotted lace, because I got inspired by the tutorial Totusmel put on her blog. It is great to see how it is done. Above is just one single row of knots. I love the result. The only thing I have to solve now is to make it stiffer. I think I will try diluted PVA glue.

Heb het Armeens naaldkant weer opgepakt, omdat Totusmel een instructie op haar blog heeft gezet. Het is heel goed om te zien hoe zij de techniek uitvoert. Hierboven heb ik slechts één rijtje knopen aan een gehaakt koordje geknoopt. Ik vind het een leuk resultaat. Het enige wat ik nu nog moet oplossen is hoe ik het verstevig. Ik denk dat ik verdunde PVA lijm ga proberen.

Sunday, February 5, 2017

Small tatted motif. Motiefje van frivolité.#10 thread. Seize approx. 7 x 7 cm.

I had to stop blogging for a while due to difficulties with my health, I really hope to resume it on a regularly basis from now on.
This motif by Mary Konior is called Anniversary Motif. It is a lovely and quick tatting piece.

Wegens gezondheidheidsproblemen heb ik een tijdje verstek moeten laten gaan op mijn blog, ik hoop de draad(!) nu weer op te pakken.
Dit motiefje van Mary Konior heet Anniversary Motif. Gaat lekker snel en ziet er lief uit.


Sunday, October 23, 2016

Tatted motif very good for a bracelet. Motief in frivolité heel geschikt voor een armband.

thread # 10
This motif Curds and Whey, from the book by Mary Konior, is very suitable for a bracelet, I think. You should use thread # 10 in that case and not # 20 or # 40.
I didn't know what curds and whey was, so I looked it up on the internet, now I know! It can be found in the wellknown nursery rhyme Little Miss Muffet.

Dit motief  Curds and Whey uit het boek van Mary Konior is heel geschikt voor een armband als je tenminste dikker garen gebruikt (#10) en niet zoals het patroon aangeeft #40.
Curds and Whey betekent trouwens wrongel en wei. Het komt voor in het engelse kinderrijmpje Little Miss Muffet.Wednesday, October 19, 2016

Tatted pattern windmills. Het patroon windmills in frivolité.

Thread #10

This pattern called Windmills by Mary Konior shows what you can do with just chains. If you make more motifs you can put them together as a mat.

Dit patroon Windmills genaamd van Mary Konior laat zien wat je met slechts boogjes kunt bereiken. Als je er meerdere maakt kunnen ze ook nog aan elkaar gezet worden tot een groter kleed.

Sunday, October 9, 2016

Looking down for manhole covers! Naar de grond kijken op zoek naar mangat deksels!


Couldn't help looking for them myself after reading Michelle Ward's post about manholes. Do have a look at her blog and start looking for them yourself. So far I cannot say the manhole covers in the Netherlands are very creative, but this is just my neighbourhood. So who knows what I'll discover in other places.

Na het lezen van Michelle Wards bericht over mangat deksels, moest ik wel op zoek naar die dingen bij mij in de buurt. Kijk vooral even op haar blog. De deksels die ik heb gevonden zijn nou niet heel creatief, maar ik blijf oplettend en naar de grond kijken.
This is not a manhole ofcourse, but I really like this one.

Sunday, October 2, 2016

Tatted square doily. Vierkant kleedje van frivolité.


This square doily is another pattern by Mary Konior, called Masquerade. Just thought why has it just to be one color? Nice pattern to work on, relaxing.

Dit vierkanten kleedje is weer een patroon van Mary Konior, Masquerade genaamd. Ik dacht waarom moet het perse één kleur zijn? Fijn patroon om te maken, heel relaxed.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails