Pages

Saturday, February 26, 2011

Tatted doily / kleedje in frivolité


This little doily was made with shuttles and thread #10. The pattern is from Tat-a-Renda, look for merriment doily. It took quite some time, but I like this pattern for it is in one round you tat the whole piece.

Dit kleedje is met spoeltjes en draad #10 gemaakt. Het patroon is van Tat-a-Renda, je vindt het onder de naam 'merriment doily'. Het was een behoorlijke klus, maar het leuke van dit patroon is dat je het in één keer maakt.

Friday, February 18, 2011

Been there, done that: Crusade 48. Making evidence pages in your journal

We're making evidence pages in our journals for the crusades organised by Michelle Ward. For my spread I saved some cards and bills from a short stay in Nijmegen this month (the oldest city in the Netherlands), we visited some friends and had a wonderful time. I lived there once, so it is also a trip along memory lane but a lot changed since those days.

We maken pagina's over dingen die we hebben gedaan of meegemaakt voor de Crusades van Michelle Ward. Ik heb wat kaartjes en rekeningen verzameld van een tripje naar Nijmegen deze maand, waar we vrienden bezochten en veel plezier hadden. Ik heb daar ooit nog gewoond, maar er is veel veranderd in de stad.
Above is the final result of my spread, perhaps I will add some doodling or stitches later on.
Hierboven zie het uiteindelijke resultaat, misschien voeg ik later nog wat doodles of steken toe.
First I stamped my pages with bubble wrap and acrylic paint.
Eerst gestempeld met noppenplastic en acrylverf.
Next I pasted the map, some cards and a little brown envelope for some more cards on the page.
Vervolgens de verschillende dingen opgeplakt, zoals de kaart en foldertjes.
After that I added some stamping and some paint to blend in the map.
Daarna nog wat gestempeld en wat verf toegevoegd.


Wednesday, February 16, 2011

Fairy in water color


I am an admirer of Linda Ravenscroft's fairy art. And love to read her books on how to draw fairies. From her book How to draw & paint Fairyland I copied a figure and placed her in my own background. The bird is my own as you will clearly see. It is fun to work with paint and to make your own fantasy land.

Ik bewonder de elfentekeningen van Linda Ravenscroft en lees graag haar boeken over de techniek van elfen tekenen. Uit haar boek Het Elfenrijk komt de figuur die ik in mijn eigen achtergrond plaatste. De vogel heb ik zelf gemaakt en dat is ook wel te zien, denk ik. Het is leuk met waterverf in de weer te zijn en je eigen fantasieland te scheppen.

Thursday, February 10, 2011

Needle tatting pendantsTook up the needle again for some tatting. Yes, it goes a whole lot quicker than with shuttles, but it is different. And the Victorian sets for the pendants with the heart and key are difficult, I never succeed in doing all the sets and then pull the thread through, so I work it in parts. The pattern for this pendant I found on Needle tatting and other nonsense.

Heb weer wat aan naaldfrivolité gedaan. Het gaat wel een stuk sneller dan met spoeltjes, maar het ziet er anders uit. En de 'Victorian sets' bij de hangertjes met het hart en de sleutel vind ik altijd heel lastig. Het lukt me nooit om alles op de naald te zetten en dan de draad door te halen, dus doe ik het maar in gedeeltes. Het patroon voor deze hangers heb ik van Needle tatting and other nonsense.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails