Pages

Sunday, October 28, 2012

Magical worlds in water colors. Magische werelden in aquarel.

Got the second book by Stephanie Pui-Mun Law! This one is called Dreamscapes: myth and magic. I love these books, there is so much to see and learn! 

Het tweede boek van Stephanie Pui-Mun Law is binnen! De titel is: Dreamscapes: myth and magic. Ik ben gek op die boeken, want er staat zoveel in om te bekijken en uit te proberen!


Tree spirits have their own chapter and it is very inspiring to go out and photograph trees this autumn and then look for the spirit who lives there.

Boomgeesten hebben een heel hoofdstuk in dit boek en het is heel inspirerend om er deze herfst met je fototoestel op uit te gaan en bomen te fotograferen om dan vervolgens naar de geest op zoek te gaan die daar huist.

The water colors are so perfect, it can be a bit daunting to want to make such works of art.

De aquarellen zijn zo perfect dat het wel een beetje ontmoedigend is om zoiets te willen evenaren.

 The one above is an exercise from the first book: an under water world.

Hierboven een oefening uit het eerste boek: een onderwaterwereld.

A tree spirit.
Een boomgeest.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails