Pages

Saturday, October 20, 2012

Tutorial: needle tatted covered stone. Werkbeschrijving: steen met naaldfrivolité

Since I found out how to cover a stone with tatting, I've made some more. It is fun to do and very fast. So I thought perhaps some of you are interested in how to do this, or at least to see how I do it. There are ofcourse many other ways and possibilities. So here is my way. Have fun.

Sinds ik heb uitgedokterd hoe je een steen kunt bekleden met naaldfrivolité heb ik er een paar gemaakt. Het is een leuk en snel werkje. Daarom dacht ik dat er misschien wel belangstelling is voor een werkbeschrijving. Dit is natuurlijk mijn methode, er zullen er vele zijn. Veel plezier.


A tutorial in photo's on how to cover a stone with needle tatting. You can also use shuttles (the stone in black I did with shuttles), but I think a needle is easier in this case.

Een werkbeschrijving met foto's hoe je een steen kunt bekleden met naaldfrivolité. Met spoeltjes gaat het ook (de zwarte heb ik met spoeltjes gedaan), maar ik denk dat het met de naald makkelijker is.


You will need the following: tatting needle (#5), thread (#10), a stone (4 cm. or approx. 1,5 inch), embroidery needle, scissors. If you have a larger stone you can use thicker thread and a thicker needle, ofcourse.

Je hebt het volgende nodig: frivoliténaald (#5), garen (#10), een steen (4 cm.), borduurnaald, schaar. Als je een grotere steen hebt zou je de maat van de naald en de dikte van het garen kunnen aanpassen.



Make a ring: 1-2-2-2-2-2-2-2-1 (8 picots)

Maak een ring: 1-2-2-2-2-2-2-2-1 (8 picots)


Take a thread of approx. 1 meter. Next round: Ring 2 ds + (picot central ring) 2ds  close, leave a stretch of bare thread of approx. 1 cm. (make not all the stretches equal). Go round the central ring in this way till you've had all the picots then make a knot and sew in the ends of the thread.

Neem een draad van ca. 1 meter. De volgende ronde:Ring 2 ds + (picot eerste ring) 2 ds sluit de ring, laat een stukje draad open van ca. 1 cm. (de stukjes kale draad moeten niet allemaal precies gelijk zijn). Ga zo door tot en met de laatste picot van de eerste ring, knoop af en werk de eindjes af.


Here I am making a ring of the second round.

Hier laat ik zien hoe ik een ringetje maak in de tweede ronde.


The third round is the same as the second round, but you take a longer thread (about 1,5 meter). When you finish this round, don't clip the longer thread you need it for the back!

De derde ronde is hetzelfde als de vorige, je neemt alleen een langere draad (ca. 1,5 meter). Als je met deze ronde klaar bent, moet je de lange draad niet afknippen die heb je nodig voor de achterkant!


With the thread that is still attached to your work you will work on the backside of your stone towards the middle. Put the stone on your needle tatting and with an embroidery needle you make a kind of herring bone stitch. Go round till you reach the middle.

Met de draad die nog verbonden is aan je werk ga je aan de achterkant van de steen naar het midden toewerken. Leg de steen op de frivolité en maak met een borduurnaald een soort flanelsteek rond en rond naar het midden toe.


See how I make this stitch.

Zo maak je deze steek.


When you reach the middle, make a knot and work the end of the thread in. You could secure the knot with a little bit of glue. Finished!

Als je bij het midden bent, maak je een knoopje en hecht je het draadje af. Voor stevigheid kun je een druppeltje lijm op het knoopje doen. Klaar!



2 comments:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails