Pages

Sunday, December 30, 2012

Last week exhibition De Bray. Laatste week De Bray tentoonstelling.


Up till 4th of January you can still visit the exhibition of De Bray in the Noord Hollands Archief in Haarlem. There is a elegant little catalogue with all the entries of the handbound books at the exhibition. I told about it in my post here.

Tot en met 4 januari is nog de tentoonstelling van De Bray te bezoeken in het Noord Hollands Archief in Haarlem. Er is een fraaie kleine catalogus met alle inzendingen voor de gebonden boeken te verkrijgen. Ik heb eerder over de tentoonstelling geschreven in mijn blogpost hier.
 The catalogue  in the case.
De catalogus in de foedraal.
 The back has a leporello form.
De rug heeft een leporello vorm, harmonicavouw.
My contribution.
Mijn bijdrage.

Saturday, December 22, 2012

Tatted ornament for the Christmas tree. Frivolité in de kerstboom

A merry Christmas to you all!
In this flower motif you can enclose a sequin, but I hadn't a sequin this seize (3 cm.), so I made my own with holographic carton. I pasted two circles together and it really works well in the Christmas tree, for it catches the light beautifully. I used thread #10. The pattern is from Jennifer Williams and is called 'Flower with overlapping chains and SRs at the centre'. Here blog can be found here.

Bij dit bloemmotief is het de bedoeling dat je een paillet insluit, maar pailletten van die grootte (3 cm.) kan ik niet krijgen. Ik heb dus zelf iets gemaakt met hologram karton, twee op elkaar geplakte rondjes. Het effect is heel goed, want het karton vangt heel mooi het licht. Het patroon is van Jennifer Williams en heet 'Flower with overlapping chains and SRs at the centre'. Ik heb garen #10 gebruikt. Haar blog vind je hier.

I didn't take very christmassy colors, but nevertheless it looks great in the tree.

Niet bepaald kerstkleuren genomen, maar desalniettemin staat het leuk in de boom.
                                                                            

Saturday, December 15, 2012

Tatting on your Christmas cards. Frivolité op je kerstkaarten.

This pattern from Jennifer Williams is called Snowflake with mock rings. It is fun to make. I made it ten times, using #10 and shuttle and ball.  I put it on my Christmas cards and because people might want to hang it in their tree I stiffened the snowflake with diluted PVA glue and  put some glitter on (which is not visible on my photo's).

Dit patroon afkomstig van Jennifer Williams heet 'Snowflake with mock rings'. Het is leuk om te maken. Ik heb er tien gemaakt met garen #10 en je gebruikt spoeltje en bal. Omdat ze bedoeld zijn voor in de kerstboom, heb ik ze verstevigd met verdunde PVA lijm en er een beetje glitter op gestrooid (niet zichtbaar op mijn foto's). Kerstkaarten voor een frivole kerst.

Jennifer Williams has lots of nice patterns: go have a look!

Jennifer Williams heeft een heleboel leuke patroontjes: ga daar zeker eens kijken!

Here some of the glitter is visible!
Hier is de glitter een beetje te zien!
Sunday, December 9, 2012

Exhibition Dirck de Bray's manual for bookbinding in Haarlem. Tentoonstelling Dirck de Bray's manuscript over boekbinden in Haarlem

 The Noord-Hollands Archief in Haarlem organizes together with the Stichting Handboekbinden an exhibition of the oldest manual for bookbinding in the Netherlands. It dates from the 17th century. The exhibition is from 11 December through 4 January. Admission free!
An important element of this exhibition are the books bound by handbookbinders from the facsimile sections of De Bray's work. Over forty books are on show. My binding is among them I am proud to say.

Het Noord-Hollands Archief in Haarlem organiseert samen met de Stichting Handboekbinden een tentoonstelling van het oudste in het Nederlands geschreven manuscript over boekbinden.  Het dateert uit de 17e eeuw. De tentoonstelling loopt van 11 december t/m 4 januari. Toegang gratis!
Een belangrijk onderdeel van de tentoonstelling zijn de handgebonden boeken van de losse katernen van de facsimile uitgave. Meer dan veertig handboekbinders hebben daaraan deelgenomen. Mijn boek ligt er ook bij.

The signatures before binding.
De losse katernen.
 Handmade stamp for the cover.
Handgesneden stempel voor de omslag.
Cover paper decorated with mono print, stencil and stamp. I used acrylic paint.
Omslagpapier gedecoreerd met monoprint, stencil en stempel. Er is acrylverf gebruikt.
 The finished book.
Het uiteindelijke boek.

Saturday, December 1, 2012

Little book with coptic binding for your thoughts. Boekje met koptische binding om je gedachten in te schrijven.


This little book measures approx. 10 x 14 cm. The title (Thoughts) was printed on the cover with foil. Each signature has a colored leaf on the outside. The signatures were bound first with waxed thread and the cover was then glued on with a piece of black cardboard on top. The back has a layer of PVA glue. The book was cut clean on a cutting machine.

Dit boekje is ongeveer 10 x 14 cm. De titel is er op gedrukt met folie. Eerst heb ik de katernen (waarvan de buitenste bladen gekleurd zijn) gebonden met draad met een waslaagje in de koptische steek, daarna is de kaft er op geplakt en daar is weer zwart karton op aangebracht. De rug heeft ter versteviging een laagje PVA gekregen. Tenslotte is het boek schoongesneden op een snijmachine.

 Each signature has a colored page on the outside. Elk katern heeft een gekleurd buitenste blad.
Now just waiting for those thoughts! En nu is het wachten op die gedachten!

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails