Pages

Saturday, July 27, 2013

Tatted flower with overlapping chains. Bloem met over elkaar lopende boogjes van frivolité.

 In the tat-along with the Piney Woods Tatter you have to do overlapping chains, which means the needle (or shuttle) and the ball (or thread) have to go through the earlier made round of chains. Jennifer Williams pattern of this flower works both rounds at the same time. Have a look at her pattern here. The middle piece is worked twice and these parts are connected with the overlapping chains. Therefore both sides are different if you work in two colors   There is a sequin in the middle, this was the biggest I could find..

Bij de Frivolité Mee van de Piney Woods Tatter moet je overlappende boogjes maken, dat betekent datdje naald (of spoel) door het boogje van de voorgaande ronde moet worden gehaald, dat is ook het geval met de bal garen of de afgeknipte draad. Dat kan heel lastig zijn. Jennifer Williams doet dat anders, zij maakt de twee rijen boogjes tegelijkertijd. Hier is het patroon. Het middenstukje maak je twee keer en je verbindt deze delen met de bogen. Er zit een paillet in het midden, de grootste die ik kon vinden.Thursday, July 25, 2013

Next day Tat-along needle tatting. Volgende dag in de Frivolité Mee voor naaldfrivolité.

Next motif in the tat-along of the Piney Woods Tatter. This time the threads were not that long, so I had no problems with my thread getting through the bows. Tomorrow last day!

Dit is het volgende motief van de Frivolité Mee die de Piney Woods Tatter heeft op haar blog. De draden van de boogjes waren nu niet zo lang, dus geen probleem met het door de boogjes halen ervan. Morgen de laatste dag!

Wednesday, July 24, 2013

Next step in Tat-along with needle tatting. Volgende stap in de Frivolité Mee met naaldfrivolité.

On the Piney Woods Tatter was today the next step published in the so-called Plain Jane Project, a needle tatted motif. The first round gave no problem, but for the second round you have to cut of enough thread of your ball. What is enough thread? It is really a lot and you have to put the thread everytime through the loop of the previous round. It easely becomes an enormous tangle, at least in my case. Perhaps Jennifer Williams with her flower with overlapping chains has the solution, for she alternates between the two rounds, you then need ofcourse two balls (or a wound shuttle perhaps), but you don't get your thread all tangled up.

Bij de Piney Woods Tatter staat de volgende stap van haar zog. Plain Jane Project van naaldfrivolité. De eerste rij bogen gaf geen probleem, maar bij de tweede ronde moet je genoeg garen van je bol knippen en wat is genoeg?  Ik had zo'n drie meter nodig. Vervolgens moet die draad iedere keer door een boogje van de voorgaande rij gestoken worden en voor je het weet is het één grote knoop, bij mij tenminste. Misschien heeft Jennifer Williams met haar Flower with overlapping chains hier de oplossing voor, want zij maakt de boogjes van de twee rijen om en om. Je hebt dan natuurlijk wel twee bollen nodig of je moet genoeg draad op een spoel winden, maar het raakt in ieder geval niet in de knoop.

Tuesday, July 23, 2013

Tat-along with needle tatting. Frivolité-Mee voor naaldfrivolité.

The Piney Woods Tatter has a Tat-along for a needle tatted motif. I did two days in one today with needle #5 and thread approx. # 10. It was the first time I did interlocking chain rings. I hope I did it right! But from what I understand from other tatting blogs with a needle it is much easier than with a shuttle. On the blog of the Piney Woods Tatter there is a link with a tutorial for these ICRs. Tomorrow we will get the next part of the pattern and I will try to keep up.

De Piney Woods Tatter heeft een Frivolité-Mee op haar blog, het gaat hier om naaldfrivolité. Ik heb de eerste twee dagen in één keer gedaan. Ik gebruik een naald #5 en garen van ongeveer dikte 10. Het was de eerste keer dat ik van die inelkaar grijpende ringen maakte, hoop maar dat het goed is. Maar van wat ik van andere blogs heb begrepen gaat het met een naald veel makkelijker dan met een spoeltje. Op de blog van de Piney Woods Tatter staat trouwens een link naar een uitleg met foto's. Morgen komt het volgende deel van dit patroon. Nu maar proberen het bij te houden.

Sunday, July 21, 2013

Tatting in Ankars technique ring on ring. Frivolité met de Ankars techniek.

 Last week I was visiting some gardens in Kent, England. The weather was fantastic and the plants and houses were looking their best. Above you see Great Dixter. Beside the garden the house is beautiful as well.

Vorige week even een reisje naar Kent, Engeland gemaakt om wat tuinen te bezoeken. Prachtig weer en de tuinen waren echt op z'n mooist. Hierboven zie Great  Dixter, het huis zelf is beslist ook de moeite waard.
Tried out the Ankars technique, where you stack rings on rings. I did someting like this before, but there the rings weren't fastened on each other. The bead was added later. I am not sure if I like this technique, it is not very lace like, I think. And you have to make fairly large rings and that really can be difficult. For more information about the Ankars technique: have a look here.

Een probeerseltje met de Ankars techniek, waarbij je de ringen op elkaar stapelt. Ik heb eerder een soortgelijk motiefje gemaakt en het verschil is dat je nu de ringen aan elkaar bevestigt. De kraal heb ik er later op vastgezet. Ik ben er nog niet over uit of ik deze techniek wat vind, niet kantachtig genoeg wellicht. Bovendien moet je enorm grote ringen maken en dat is vaak niet eenvoudig. Meer informatie over de Ankars techniek vind je hier.

Saturday, July 6, 2013

Tatted motif with lock chain. Motiefje van frivolité met een 'lock chain'.

This is a pattern from 1921 by Tina Frauberger and the instructions for it were modernised by Francis Burgess. I really like the use of the lock chain in this motif. Aren't the little bows cute? And I keep thinking isn't it a wonder that we now can have a pattern dating from 1921 to our disposal? I don't think Mrs. Frauberger could have foreseen that more that ninety years later her pattern would still be made. All over the world! The Pdf is here.

Dit patroon dateert van 1921 en is gemaakt door Tina Frauberger. Het is gemoderniseerd door Francis Burgess. Ik vind vooral het gebruik van de zog. 'lock chain' hier erg goed. Net kleine strikjes.  Het is toch eigenlijk een wonder dat nu een patroon uit 1921 zo te vinden is? Ik denk niet dat mevrouw Frauberger zich heeft kunnen voorstellen dat negentig jaar later haar patroon nog steeds wordt gemaakt. En niet alleen in Duitsland! De Pdf vind je hier.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails