Pages

Sunday, August 25, 2013

Pendant with needle tatting. Hangertje met naaldfrivolité

I put this pendant together myself. The lose parts are for sale in several webshops. I used a dutch website. The glass cabochon is glued in with a special glue (E6000). It is not so simple to prevent air getting under the glass. I didn't quite succeed there. Hard pressing helps, but well it was my first try. The little picture came with the order.
I embellished it with some needle tatting. Not sure if I am really satisfied with the result.

Dit hangertje heb ik zelf in elkaar gezet. Hier is een uitleg. De onderdelen zijn bij verschillende webwinkels verkrijgbaar. Ik heb het besteld bij Bella Victoria, het plaatje krijg je erbij. Er is een speciale lijm nodig voor het opplakken van de glazen cabochon, n.l. E6000. Wat nog vrij lastig is, is het voorkomen dat er lucht onder komt. Het is bij mij ook niet helemaal gelukt. Heel hard drukken helpt wel enigszins.
Wat extra versiering aangebracht met naaldfrivolité. Ben er nog niet helemaal tevreden over.

Wednesday, August 21, 2013

Tat-along with needle tatting finally finished! Frivolité-Mee van naaldfrivolité eindelijk af!


Plain Jane finally became Lady Jayne! It was a lot of work, I can tell you, but it taught me a lot. You can find the pattern and explanation on The Piney Woods Tatter.

Eindelijk is Plain Jane getransformeerd tot Lady Jayne! Het was een enorm werk, dat kan ik je verzekeren, maar ik heb er een hoop van geleerd. Je kunt het patroon en uitleg vinden op The Piney Woods Tatter.
 The problem with these celtic chains is that you have to go under your chain and most my shuttles are too big. First I solved it by cutting a shuttle from plastic, but I found I could not wind enough thread on this mock shuttle without it becoming too thick again for the purpose.

Het probleem met keltische bogen is dat je zowel je naald als de spoel waar de draad op zit onder het boogje door moet halen. Ik dacht het op te lossen met een spoeltje geknipt uit plastic, maar er is zoveel draad nodig dat het toch te dik werd.
 This only works if you don't need a lot of thread!

Dit werkt dus alleen als je niet veel draad nodig hebt!


 I solved the problem by using a plastic coffee stick! You can wind an enormous amount of thread on this stick without it becoming too thick to pull under your chain!

Ik heb uiteindelijk een plastic koffie roerstokje gebruikt. Hier kun je heel veel draad op winden zonder dat het te dik wordt om onder je boogje door te halen.

Saturday, August 17, 2013

Drawing in progress. Tekening in uitvoering

 Made a drawing with a fairytale kind of subject. Here you see the preliminary sketch. Format A5.

Een sprookjesachtige tekening. Dit is de schets in A5 formaat.

 Looked up in Google how to draw a skull, though I needed just part of it.

In Google opgezocht hoe je een schedel tekent, hoewel ik maar een gedeelte ervan nodig had voor mijn tekening.
15x21 cm.

Not yet finished, first layer with watercolors, details with colored pencils.

Hij is nog niet af. Eerste laag is aquarelverf, de details zijn gedaan met kleurpotlood.

Saturday, August 10, 2013

Tat-along going strong. Frivolité Mee nadert zijn voltooiing.

 It is quite a project, the Plain Jane Project by the Piney Woods Tatter. But now plain Jane is transforming in Lady Jayne! I added a bead on the little motif for giving it some weight. Hope to work on it this weekend and maybe finish it.

Een heel project dit Plain Jane Project van the Piney Woods Tatter! Maar plain Jane begint nu te veranderen in Lady Jayne. Ik heb voor het gewicht een kraal op het onderste motiefje bevestigd. Hoop er dit weekend nog aan te kunnen werken en het misschien zelfs af te krijgen.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails