Pages

Tuesday, January 28, 2014

TIAS Day 8. Frivolité Mee dag 8.

Very hard to decide what it will be. When the pieces are connected it can be anything, right? A teapot perhaps?

Heel moeilijk om te zien wat het nou moet worden. Als de delen aan elkaar worden gezet kan het alle kanten opgaan, nietwaar? Een theepot, misschien?

And here is the link to the pattern.

Saturday, January 25, 2014

TIAS Day 7. Frivolité Mee dag 7.

Another Tias day, I still don't know what we are making. It looks nice though with the little flower motifs.

Weer een dag van de Frivolité Mee. Weet nog altijd niet wat het wordt. Maar die bloemmotiefjes zijn heel leuk.

And for those who want to participate here is the link

Thursday, January 23, 2014

TIAS Day 5 and 6. Frivolité Mee dag 5 en 6.

Was away for the weekend so I did two days in one and here it is.

Was een weekendje weg dus even twee dagen inhalen. Wel hier is de opdracht.

And here is of course the link.

Thursday, January 16, 2014

TIAS day 4. Frivolité Mee dag 4.

Well day 4 finished. What can it be? Now I see the long skirt in it of a lady seen en profile. See what I mean?

Dag 4 van Frivolité Mee. Wat is het? Ik zie er nu de lange rok in van een dame en profil gezien. Zie je wat ik bedoel?

The link of the TIAS blog.

Monday, January 13, 2014

TIAS Day 3! Frivolité Mee dag 3.

Still not a clue what is is. Well so far so good as far as the tatting is concerned. 

Nog steeds geen idee wat het moet worden. Maar de frivolité gaat lekker, het is niet al te moeilijk.


Saturday, January 11, 2014

TIAS Day 2 done. Frivolité Mee dag 2 klaar.

Trying to keep up with the TIAS. I am glad the tatting portions up till now are not too big!

Probeer de Frivolité Mee bij te houden. Gelukkig zijn de opdrachten tot dusverre niet al te groot!

Link voor de TIAS.

Wednesday, January 8, 2014

TIAS Day 1 Tat It And See 2014. Frivolité Mee dag 1 2014.

First day of the TIAS 2014 done. You can also participate. Go to the TIAS Blog.

Eerste dag van de Frivolité Mee 2014 af. Jij kunt ook meedoen, ga naar de TIAS Blog.

Saturday, January 4, 2014

Tatted bookmark Morning Glory. Boekenlegger van frivolité Morning Glory.


I wish everyone a very happy 2014!

Due to the holidays there was not much time for tatting, but I managed this lovely bookmark. It is a pattern by Eliz Davis and can be found here. I used variegated thread # 10 and  2 shuttles.

Vanwege de feestdagen is er niet veel van frivolité gekomen, maar deze boekelegger is nog net gelukt. Het is een leuk patroontje van Eliz Davis en je kunt het hier vinden. Ik gebruikte gemeleerd garen #10 en 2 spoeltjes.

Monday 6 Januari another TIAS (Tat It And See) will start on Jane Eborall's blog. The introduction can be found here. Hope to find the time to participate and keep up.

Let op! 6 januari begint er weer een TIAS (Frivolité Mee) op Jane Eboralls blog. De introductie vind je hier. Hopelijk heb ik tijd om mee te doen en het tempo bij te houden.

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails