Pages

Tuesday, February 18, 2014

TIAS 2014 finished! Frivolté Mee 2014 voltooid!


It was a sailing boat, how did I miss that? I guess the flowers led me astray. Well, it was fun to make this and I thank Jane Eborall for all her hard work to make this possible.

Het is een zeilboot, hoe kon ik dat over het hoofd zien? Waarschijnlijk door de bloemmotieven. Het was heel leuk weer mee te doen en ik wil Jane Eborall bedanken voor al het werk dat ze hiervoor heeft moeten verzetten.

Saturday, February 15, 2014

TIAS Day 15. Frivolité Mee dag 15

Is it a hat? Or a boat? Connecting the two parts was rather difficult, I wished I had a third hand to help!

Is het een hoed? Een boot? De twee delen aan elkaar zetten was best een gehannes, een extra hand was makkelijk geweest!

En de link staat hier.

Friday, February 14, 2014

TIAS Day 13 and 14. Frivolité Mee dag 13 en 14.

Here my day 13 and 14 together. As far as I can see still nobody knows what it is, me included. 

Hier dag 13 en 14 samen. Nog altijd weet niemand wat het voorstelt en ik zeker niet.

Hier is de link.

Saturday, February 8, 2014

TIAS Day 12. Frivolité Mee dag 12.

Another day another TIAS. Still no idea. A butterfly?

Een nieuwe dag een nieuw stukje frivolité. Nog altijd geen idee. Een vlinder?

And here is the link.

Wednesday, February 5, 2014

TIAS Day 11. Frivolité Mee dag 11.

Second piece finished and now we will work with a contrasting colour and all will be clear, I hope!

Tweede deel is af en vanaf nu gaan we met een andere kleur werken en dat zal wel duidelijkheid geven, hoop ik!

If you want to have a go yourself: go here.

Monday, February 3, 2014

TIAS Day 10. Frivolité Mee dag 10.

We seem to be nearly finished with the TIAS and still it is not clear what it is! Madtatter suggested a water can and I still think it must be something like that. I mean something you can use and hold in your hand. What do you think?

We schijnen het eind te naderen van de Frivolité Mee van dit jaar en nog steeds is niet duidelijk wat het voorstelt. Madtatter denkt aan een gieter en ik denk ook aan zoiets. Een gebruiksvoorwerp dat je vast kunt houden. Wat denk jij?

Hier is de link van de TIAS.

Saturday, February 1, 2014

TIAS Day 9. Frivolité Mee dag 9.

I keep thinking it is a teapot. Well, we'll see. My last chain isn't perfect, I had to add new thread! I use # 10, by the way.

Ik blijf er een theepot inzien. Nou ja, we zullen zien. Mijn laatste boogje is niet perfect en dat komt omdat ik een nieuwe draad moest aanhechten! Ik gebruik trouwens garen #10.

The link to participate can be found here.


LinkWithin

Related Posts with Thumbnails