Pages

Saturday, November 22, 2014

Book review on drawing fairies, part 2. Boekrecensie over elfen tekenen, deel 2.

Published by impact-books
The series Dreamscapes by Stephanie Pui-Mun Law are a lot more than books on drawing fairies. She shows all sorts of subjects from the magical world, such as fairies, mermaids, angels, witches and a big variety of magical animals e.g. unicorns, dragons, phoenix etc.
I love to look through these books for they help me get ideas and to dream about being able to paint like her. It is all about watercolor. Each book has step by step exercises and step by step very elaborate paintings to follow.
There are some smaller parts how to draw particulair subjects, but that is not the main subject of these books. It is a pity that the first 28 pages in all three volumes are practically the same, these pages treat the water color basics.
In my experience the bigger paintings are not so easy to copy, Stephanie uses lots of colors and gives very precise directions, but her masterpieces are for better artists than me. Nevertheless I love to page through her books and I find that taking a small part of one of her paintings and try to copy that is a much more satisfying exercise.
For part 1 in this series look here

De driedelige serie Dreamscapes van Stephanie Pui-Mun Law behandelt veel meer dan elfen tekenen.
Ze laat allerlei soorten onderwerpen uit het magische rijk de revue passeren, zoals elfen, meerminnen, engelen, heksen en een groot aantal fabeldieren bijv. eenhoorns, draken, de phoenix enz.
Ik vind het heerlijk om deze boeken door te bladeren om op ideeën te komen en ervan te dromen ooit zo goed te kunnen tekenen. Ze behandelt uitsluitend de aquareltechniek. Elke deel heeft stap voor stap oefeningen en bovendien zeer uitgewerkte schilderijen in stap voor stap uitleg.
Er zijn af en toe korte gedeelten met uitleg hoe iets te tekenen, maar dat is niet de hoofdzaak in deze boeken. Ik vind het jammer dat de eerste 28 pagina's in alle delen vrijwel hetzelfde zijn, hier wordt de basis uitgelegd van het werken met aquarelverf.
Mijn ervaring met de uitgebreide schilderijen is dat het heel moeilijk is die echt na te schilderen, Stephanie gebruikt heel veel verschillende kleuren en de beschrijvingen hoe dat toe te passen zijn erg gedetailleerd, hier moet je echt wel flink wat ervaring voor hebben. Desalniettemin vind ik deze boeken een fijn bezit omdat ik ze graag inkijk en ik heb gemerkt dat als ik een klein deel van een schilderij neem en dat kopieer het een veel bevredigender oefening wordt.
Deel 1 van deze serie vind je hier.

Sunday, November 16, 2014

Book review on drawing fairies, part 1. Boekrecensie over elfen tekenen, deel 1.

Above watercolors, under colored pencils
10x15 cm.

There are no courses on drawing fairies, so what to do when you want to learn  how to do that (and who doesn't?).
Luckely there are a lot of books on this subject. When I got interested in fairies I discovered some by accident (in dutch translation and not very costly), so I bought them.
I thought it worthwhile to write down my experience with these titles. On the whole I must say I am very content with them. And I consult them often, I look through them for ideas and to practice.
This first part of my review is about the books by Linda Ravenscroft,  a well known British fairy artist.
What I especially like about her books is the way you can copy drawings and follow the step by step instructions. Copying is not bad! You learn a lot from it.

Er bestaan geen opleidingen elfen tekenen, dus wat doe je als dat is wat je wil (en wie wil dat nou niet?).
Gelukkig bestaan er heel veel boeken over dit onderwerp. Toen ik belangstelling hiervoor kreeg vond ik bij toeval een paar van die boeken in nederlandse vertaling en bovendien heel schappelijk geprijsd, dus ik kocht ze.
Het leek me niet zo gek mijn ervaringen met deze boeken te delen. Over het geheel genomen, moet ik zeggen dat ze heel nuttig zijn gebleken. Ik raadpleeg ze nog vaak en kijk ze door om inspiratie op te doen.
Het eerste deel van mijn recensies gaat over boeken van Linda Ravenscroft, een bekende Britse Elfenkunstenares. Wat ik vooral fijn vind aan haar boeken is de manier waarop ze stap voor stap tekeningen uitlegt die je kunt kopiëren. Kopiëren is overigens niet slecht! Je leert er een hoop van.

How to draw and paint fairies.
In this book all kinds of materials are explained (colored pencils, acrylic paints, water colors, pastels etc.). An important part is reserved on how the draw fairies (bodies, wings, ears etc.). And a lot of step by step fairies you can copy in all different kind of materials earlier mentioned. This was my first book on drawing fairies and I liked it a lot. Now I use it less, for I chose as technique water colors.

Elfen teken- en schildertechnieken. (Ned. vert. Librero)
In dit boek komen verschillende technieken aan de orde (kleurpotloden, acrylverf. aquarel, pastels, enz.) Een belangrijk deel is gereserveerd voor de techniek hoe elfen te tekenen (lichaamsproporties, vleugels, oren enz.) Daarna volgt een gedeelte met stap voor stap uitleg van elfen die je kunt kopieren in  de verschillende technieken die eerder besproken zijn. Dit was mijn eerste boek over dit onderwerp en ik was er heel blij mee. Nu gebruik ik het veel minder omdat ik voornamelijk in aquarel werk en de andere technieken dus minder interessant vind. 

The Fairy Artist's Figure Drawing Bible. 
The emphasis lies on colored pencil and water colors in this very complete course on how to draw fairies. 23 step by step drawings to follow, anatomy, clothes etc. all explained very clearly. This is a book I cannot live without anymore!

De Elfengids. (Ned. vert. Librero)
De nadruk in deze zeer complete gids ligt op kleurpotlood en waterverf. Dit kun je echt wel een cursus elfentekenen noemen. Er staan 23 stap voor stap tekeningen in die je kunt kopiëren, verder elfen-anatomie, kleding, enz. alles heel duidelijk uitgelegd. Dit is een boek dat ik niet meer kan missen.

How to draw & and paint Fairyland.
As the title makes clear, this is a book about the surroundings of fairies and a logical follow up of the title above. For drawing fairies is one thing, they also need a magical background. Different kinds of background elements are descibed, such as trees, flowers, castles in the air, etc. A lovely book to get inspiration, and here too you find step by step practice to follow along.

Het Elfenrijk. (Ned. vert. Librero)
Zoals de titel al zegt gaat het hier om elfenomgevingen en is dus een logisch vervolg op de vorige titel. Elfen tekenen is namelijk één ding, ze hebben ook nog een magische achtergrond nodig. Verschillende achtergrondelementen worden beschreven, bomen, bloemen, luchtkastelen, enz. Een prachtig boek vol inspiratie met bovendien veel stap voor stap oefeningen.

Conclusion: These are good buys (Full color illustrations) if you want to start with drawing fairies. You get inspired and you get results.

Conclusie: Alle drie de boeken ( alle illustraties in kleur) zijn het waard om aan te schaffen, inspirerend en leerzaam.

Saturday, November 8, 2014

Altering a book? Notes On Paper helps you along. Een boek transformeren? Notes On Paper helpt je op weg.

Autumn fairy in watercolor
Altering books is a special way to give form to a project and make art. There are a lot of techniques that can be used and if you start thinking about it, it can be quite overwhelming. On the blog Notes on Paper Julie Kirk started last week with demonstration about how to plan such a project and I must say it is a delight to read what she has to say about altering books. She cuts the project in tiny steps you can follow and so far I really can relate to her ideas.
On my worktable I have now a book to alter, an idea  (theme) and I went through my paper stash to sort papers I am going to use for the altered book. The last bit was not so easy for I save everything I can lay my hands on and the pile for my project is quite high. Too high? And I cannot resist other materials as well such as feathers, lace etc. Well, we'll see, I cannot wait to start. Want to participate? Go here.

Het transformeren van bestaande boeken is een hele speciale manier van een project gestalte geven en tot kunstwerk verheffen. Je kunt eindeloos veel technieken gebruiken en dan bestaat het gevaar dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Op haar blog Notes on Paper geeft Julie Kirk een demonstratie hoe zo'n project aan te pakken. Het is verschrikkelijk leuk om te lezen. Ze deelt het werk in in overzienbare stapjes die je kunt meedoen en tot dusverre maakt het echt een hoop duidelijk.
Op mijn werktafel ligt nu een boek (dat ik ga transformeren), een beschrijving van een idee (thema) en een behoorlijk hoge stapel papier. Misschien zelfs teveel. En ik kon het niet nalaten ook wat andere materialen er bij te leggen, zoals veertjes en kantjes. Meedoen? Ga hierheen.

Saturday, November 1, 2014

Watercolor in my sketchbook. Aquarelleren in mijn schetsboek.

Suzette Noiret uit 'Camera Obscura'
In the park near my home stand the statues of 8 characters from a book situated in our city (Haarlem). It dates from the 19th century and is called Camera Obscura. The writer is best known as Hildebrand which is the pseudonym of Nicolaas Beets. The statues were made by Jan Bronner. For more information about this so-called Hildebrand-Monument go here.
It is my plan to sketch all these statues. I just hope the weather will cooperate.

In het park vlakbij mijn huis staan de beelden van 8 personages uit een boek dat zich hier  in de stad (Haarlem) afspeelt. Dit werk dateert uit de 19de eeuw, Camera Obscura genaamd. De schrijver Nicolaas Beets is vooral bekend  onder zijn pseudoniem Hildebrand. De beelden zijn van Jan Bronner. Voor meer informatie over dit Hildebrand-Monument klik op deze link.
Ik heb me voorgenomen ze allemaal te schetsen. Nu maar hopen dat het weer zo mooi blijft.

Robertus Nurks uit  'Camera Obscura'

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails