Pages

Saturday, December 13, 2014

Book review on drawing fairies, part 3 (final part). Boekrecensie over elfen tekenen, deel 3 (slot).

3D illustration, manipulated with the computer
This is the last part of the series book reviews on drawing fairies. Want to see part 1 and part 2? Click the links.

Dit is het laatste deel van de serie recensies van boeken over elfen tekenen. Hier zijn de links van deel 1 en deel 2.

1. Watercolour fairies. A step-by-step guide to painting fairies.
 This title has a short but very practical introduction to the technique of watercolours followed by 5 chapters on different kinds of fairies. Each of these parts has one or two projects with step by step explanations by different artists on how to draw and paint these. What I like about this book is the enormous amount of examples from very different artists. All sorts of styles are shown.

1. Elfen in aquarel. Een geïllustreerd instructieboek voor het tekenen en schilderen van elfen, pixies, gnomen en andere magische wezens. 
Dit boek geeft een korte maar zeer praktische inleiding in de techniek van aquarel. Vervolgens zijn er 5 delen waarin de verschillende soorten elfen aan bod komen met ieder één of twee projecten met stap voor stap uitleg van steeds wisselende kunstenaars om na te schilderen. Wat leuk is aan dit boek is de zeer grote verscheidenheid van kunstenaars en stijlen die getoond wordt.

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman.
Again a short introduction about technique with also some advice on how to draw fairies. The main part of the book though are the 12 projects with step by step details how to paint them with watercolours.
The drawings are easy to scan and enlarge on the computer before you copy them on watercolour paper. If you take your time the results are very satisfying. I learnt a lot from this small book (64 pages)!

2.Fairies & Fantasy by Meredith Dillman. (geen ned. vertaling)
Hier weer een korte inleiding over de techniek met bovendien wat over het tekenen zelf. Maar het voornaamste deel van het boek bestaat uit de 12 projecten met stap voor stap uitleg hoe die met aquarelverf uit te voeren. De tekeningen zijn eenvoudig te scannen en te vergroten op de computer alvorens ze op aquarelpapier over te brengen. Als je rustig de tijd neemt krijg je verbluffend goede resultaten met dit kleine boekje (64 pagina's).

3.Fairy Art Studio.
This book is different from all the other titles I mentioned before, because for this one you need your computer. Besides this title is meant for children. A cd-rom is included. I liked it though for it is quite easy to use with a computer and I learnt a bit about working with Photoshop Elements. The drawing part with the cd-rom is very easy, also for children. The working with Photoshop is not so easy and children definitely willneed some help with the colouring and composition of the final work.
If you want to draw in the traditional way you will find some inspiration here.

3.Digitaal elfen tekenen.
Deze titel hoort niet bij de voorgaande titels in die zin dat je hier een computer nodig hebt. Bovendien is dit boekje voor kinderen bedoeld. Er zit een cd-rom bij. Ik vond het desalniettemin best leuk omdat het heel makkelijk is om er elfen mee te tekenen op de computer en ik leerde bovendien een beetje met Photoshop Elements te werken. Voor kinderen is de cd-rom goed te doen, maar bij het werken met Photoshop hebben ze beslist hulp nodig, dan gaat het om het inkleuren en het maken van de uiteindelijke compositie.
Als je liever gewoon tekent, doe je met dit boekje ook nog inspiratie op.

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails