Pages

Saturday, September 24, 2016

Two things to remember while making knotted lace. Twee dingen om aan te denken bij het vervaardigen van geknoopt naaldkant.


Illustrstion from The Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book
When making the knots for knotted needle point lace, there are two tips I like to give:

-First you have to get the tension right. In the book Mediterranean knotted lace by Elena Dickson you find a description how to do that on page 22. What she says is basically what you see in the above illustration from the Priscilla Armenian Needlepoint Lace Book. This really works!!

-Secondly what is important is that you realize that the way you steer you needle will have impact on the intervals between the knots. When your needle goes straight up you will get the normal seize. If I want the interval to be smaller I steer my needle to the left, bigger to the right. See page 21 of Mediterranean knotted lace by Elena Dickson.


Voor het maken van de knoopjes bij geknoopt naaldkant heb ik twee tips:

-Ten eerste is het belangrijk de spanning op je draad goed te houden. In het boek Mediterranean knotted lace van Elena Dickson staat daar een beschrijving van op pagina 22. De bovenstaande illustratie geeft in feite weer wat zij zegt. Bij het knopen werkt dit echt!

-Ten tweede is het belangrijk je te realiseren dat hoe je je naald houdt impact heeft op de afstand tussen de knoopjes. Als de naald recht omhoog wordt getrokken heb je de reguliere maat, om de afstand te verkleinen trek ik een beetje de naald naar links, groter juist naar rechts. Zie pagina 21 van Mediterranean knotted lace van Elena Dickson.


Saturday, September 17, 2016

It's all about making regular intervals between the knots. Het gaat er om knopen te maken op een regelmatige afstand van elkaar.

Started with a tatted ring with 20 long picots.
Needle point lace (Armenian lace) is made with just one knot, so you think when you have mastered that knot the rest will be easy. Not so! The hardest part I find is measuring and getting the interval between the knots right. Not only getting these intervals the seize you want, but also knowing what seize will be right for the pattern. In the pattern I show here, I think the big loops should be smaller, because there is too much room now between the picots on those loops. I blocked the motif below, otherwise it would have looked even more irregular. I use the book Mediterranean knotted lace a lot, but I sometimes long for a teacher in person, who would look over my shoulder and just tell me how to do it. I also study the work by Totusmel on her blog, she is a champion in making regular knotting.

Naaldkant (Armeens naaldkant) ontstaat uit één knoop, dus denk je als je die knoop onder de knie hebt moet het te doen zijn. Nou vergeet het maar. Het moeilijkste is een juiste afstand tussen de knoopjes te realiseren. En dat niet alleen, je moet ook nog van tevoren inschatten wat de juiste afstand voor het patroon zal zijn. Bij het patroon wat ik hier laat zien, denk ik dat ik de grote lussen te groot heb gemaakt, daardoor is er teveel ruimte tussen de lange picots op deze lussen. Ik heb het motief opgespannen anders zou het er nog veel rommeliger hebben uitgezien. Ik kijk steeds van alles na in het boek Mediterranean knotted lace, maar ik zou het toch wel heel fijn vinden om eens een keer een docent te hebben die over mijn schouder zou meekijken en aanwijzingen zou geven. Ik bekijk ook het werk van Totusmel op haar blog heel goed, zij is een kei in het maken van regelmatig knoopwerk.   

Saturday, September 10, 2016

Practising with mediterranean knotted lace. Oefenen met kant uit het middellandse zeegebied.

Some samples I made last week, with help of the descriptions in the book

Mediterranean knotted lace has many names (armenian lace, oya etc.), I am happy I found the book shown below. It gives answers to a lot of my questions about this not so easy technique, for example how to add a new thread and how to finish the loose ends (you don't, you just cut them off!!)
As the book recommends you have to practice, practice and practice. And that is what I try to do. I see some improvement, but it is still not to my liking. So I have to persevere.

Kant afkomstig uit de landen rond de middellandse zee staat bekend onder vele namen (armeens kant, oya etc.), gelukkig heb ik nu een boek gevonden dat de techniek behoorlijk uitlegt. Eindelijk vind ik het antwoord op mijn vele vragen, bijv. hoe je een draad aanhecht en hoe je de draad afhecht (niet dus, je knipt hem gewoon af!) Het boek zegt dat je moet oefenen, oefenen en nog eens oefenen. En dat doe ik dus maar. Ik zie verbetering, maar ben nog lang niet tevreden. Stug volhouden dus.

The book can be ordered from Amazon (and Bol.com for the Netherlands)

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails